poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Tiskové prohlášení ke stávce praktických lékařů ČR dne 6.10.2005

 
[ 5. října 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Budou lékaři municí pro předvolební boj ? Je smutné, že neřešené problémy správy českého zdravotnictví vedly až k uzavření ordinací, což bezprostředně dopadá na pacienty. Většině lékařů pochopitelně vadí, že politici dříve pravice, dnes levice strkají hlavu do písku a naše zdravotnictví žije téměř trvale v dluzích. Střídavě tak nemají na platy buď v nemocnicích či tentokráte více lékaři v terénu. Nesouhlasím proto s názorem ministryně zdravotnictví, když za stávkou vidí politické důvody a považuji to za útěk před odpovědností. Obávám se však, že při takovém zjednodušeném a ideologickém přístupu se zdravotníci nikoli svou vinou nakonec opravdu stanou municí pro předvolební boj. Za vážnou chybu považuji to, že se ministerstvo záhy zbavilo své odpovědnosti za naplnění koaliční smlouvy z roku 2002 a neprovedlo dohodnuté systémové změny, nutné s ohledem na stárnutí naší populace, nové možnosti medicíny a omezené veřejné zdroje pro financování stále nákladnější medicíny. I přes nedávné oddlužení dluh narostl již na deset miliard, což je rekordem v naší historii. Považovat za jediné či zásadní viníky zdravotní pojišťovny je nesmyslné, protože ony nerozhodují o úhradových vyhláškách MZČR, ale musí podle nich peníze zčásti neefektivně přerozdělovat a účtovat i to, na co nestačí jejich příjmy. Mnozí si pamatují, že správní rada VZP s předstihem varovala ministerstvo před dnešními důsledky jeho populistické politiky. Aktuální návrhy změn legislativy, které mohou vést k zestátnění zdravotních pojišťoven nepovažuji za kvalifikované řešení rozporu mezi objemem poskytované péče a objemem veřejných prostředků na její úhradu. Upozorňuji také, že se zvětšuje rozdíl v úhradách u nás a v okolních zemích, což znevýhodňuje české občany a naše zdravotníky, když "sponzorují" léčbu cizinců. Tak snad alespoň proto bychom mohli konečně vzít vážně také varování EU, která na rozpory při zacházení s veřejnými financemi trvale upozorňuje a to plně v souladu s dlouhodobými názory expertů z ČR. Konsolidace našeho zdravotnictví je neverending story. Celá léta stále totéž dokola a "doblba". Bohužel, není to nový český film, ale česká realita, o níž svědčí uzavřené ordinace a zdravotní sestry, kterým praktičtí lékaři nemohou včas vyplácet mzdu. MUDr. Zuzana Roithová, MBA, poslankyně Evropského parlamentu , místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, bývalá ministryně zdravotnictví

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled