poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová: Revoluce v platební kultuře - fakturám placeným opožděně zvoní hrana

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu dnes odhlasoval dohodu s Radou EU o Směrnici o opožděných platbách, která umožní její přijetí v prvním čtení a povede k nové obchodní kultuře, v níž jsou včasné platby obvyklou praxí a ty opožděné vysoce sankcionovány.

 
[ 5. října 2010 | Autor: ]
 

„Vyřešení problému opožděných plateb zlepší fungování vnitřního trhu a pomůže hlavně malým a středním podnikům. Směrnice je reakcí na to, že úřady (včetně např. Ministerstva spravedlnosti ČR) napojené na státní rozpočet dluží podnikatelům dlouhé měsíce platby za již dodané zboží a služby,“ tvrdí Zuzana Roithová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Tvrdá pravidla budou platit jak pro platby mezi podnikateli navzájem (kdy maximální standardní doba splatnosti nebude moci až na výjimky přesáhnout 60 dnů), tak pro platby veřejných institucí vůči podnikatelům (kdy maximální standardní doba splatnosti nebude moci až na výjimky přesáhnout 30 dnů).

„Těší mne, že se mi podařilo přesvědčit parlamentní výbor, že musíme zrušit Komisí navrhovaný dvojí režim sankcí pro soukromý a veřejný sektor, kdy by např. nemocnice musely platit svým soukromým věřitelům větší penále, než by samy mohly požadovat po svých dlužnících, jsou-li ze soukromého sektoru. Přitom samy často čekají delší dobu na platby od zdravotnických pojišťoven, které v době krize nemusí být solventní,“ vysvětluje Zuzana Roithová.

„Vítám, že i Rada souhlasila s naším návrhem na výjimku pro veřejná zdravotnická zařízení, kdy maximální délka platební lhůty bude prodloužená alespoň ze třiceti na šedesát dní,“ říká bývalá ministryně zdravotnictví. Směrnice nově zavádí i paušální náhradu za náklady spojené s vymáháním nezaplacené faktury ve výši 40 Eur. Z. Roithové se nepodařilo prosadit omezení této relativně vysoké paušální sankce při prodlevách s úhradou minimálních částek. Dohodnutý kompromis také dále zvyšuje pohyblivý zákonný úrok z prodlení o 1 % oproti současnosti. Směrnice se týká jen podnikatelské sféry a nedotkne se pohledávek, kde na jedné straně smlouvy stojí spotřebitel. Věřím, že plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku potvrdí dohodnutý text Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a Rady EU, a směrnice tak bude platit nejpozději do dvou let, kdy ji musí převést národní parlamenty do vnitrostátní legislativy," říká Roithová.

 

Pro více informací:
Kancelář Zuzany Roithové: +420 602 954 210, +32 228 45 485
www.roithova.cz, email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled