poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Stanovisko Zuzany Roithové ke schválení dohody o finančním dohledu

"Jsem ráda, že se podařilo dotáhnout vytvoření podmínek pro účinný dohled nad finančními trhy, jejichž selhání stálo na počátku doznívající finanční a hospodářské krize. Vítám, že Evropa buduje nástroje, s jejichž pomocí snad bude schopna krizím v budoucnosti předcházet. Cílem by mělo být lepší dodržování pravidel dobrého hospodaření, kam nepatří jak rozpočtová rozmařilost, tak navyšování dluhu na úkor budoucích generací. I z tohoto důvodu odmítám nápady předsedy Komise Barrosa o vypsání evropských bondů, což zmínil v nedávném projevu na plénu Evropského parlamentu," říká Zuzana Roithová.

 
[ 22. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Vytvoření nových orgánů finanční supervize je reakcí Evropské unie na prožitou finanční a hospodářskou krizi za účelem předejití budoucím rizikům, která by mohla směřovat k další krizi. Bude se jednat o tři orgány zaměřené na klíčové ekonomické oblasti (banky, pojišťovny a trhy) a Evropský výbor pro systémová rizika (makroekonomický dohled). Tyto nové orgány nebudou nahrazovat národní kontrolní orgány, ale budou s nimi kooperovat a na nadnárodní úrovni je budou koordinovat. Orgány finanční supervize navrhla ve své zprávě z 25. února 2009 odborná skupina Jacquese de Larosièra, kterou Komise pověřila analýzou finanční a hospodářské krize. Komise a Evropská rada podpořily obecné směry vytyčené v této zprávě. Na podzim 2009 vydala Evropská komise konkrétní legislativní návrhy týkající se nových orgánů. V EP byly výborem ECON přijaty příslušné zprávy na začátku května 2010 a 2. září 2010 byla nalezena meziinstitucionální dohoda s Radou, na jejímž základě dnes Evropský parlament vytvoření orgánů schválil. Finanční dozor začne platit od příštího roku.

 

Pro více informací:
Kancelář Zuzany Roithové:tel.: +420 602 954 210, +32 228 45 485
www.roithova.cz, email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu
Marek Hannibal, Tiskové oddělení Evropské lidové strany v EP,
tel.: +32-475-753048, email: marek.hannibal@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled