poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Evropská komise dnes přijala návrhy Zuzany Roithové ve svém plánu činnosti pro oblast IT na příští 4 roky

Především jde o Kodex digitálních práv v EU a evropskou značku důvěry pro internetové obchody

 
[ 19. května 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

"Jsem velmi ráda, že Evropská komise dnes zveřejnila závazek vypracovat komplexní Kodex digitálních práv v EU pro internetové uživatele. Již dnes sice Evropané mají řadu práv na Internetu zaručeny v evropské legislativě, ale tato práva jsou rozptýlena po celé řadě předpisů a díky tomu internetoví uživatelé, včetně spotřebitelů a prodejců, neznají svá digitální práva a povinnosti. Kodex jsem navrhla jako řešení situace. Bude představovat jasný a srozumitelný seznam práv dostupný ve všech úředních jazycích EU. Konečně bude zřejmé, co uživatel na Internetu má podle legislativy právo činit a co již nesmí," říká poslankyně Zuzana Roithová, která Kodex digitální práv v EU jako první navrhla.

Zuzana Roithová se snaží prosadit tento Kodex již od roku 2006, kdy společně s Evropskou asociací sdružení spotřebitelů BEUC spustila celoevropskou kampaň v tomto směru. V roce 2007 velkou většinou Evropský parlament přijal tento požadavek v její zprávě o Důvěře spotřebitelů v digitálním prostředí. V roce 2009 Evropská komise připravila na základě jejího podnětu internetový portál eYouGuide, který shrnuje obsah evropské legislativy do srozumitelných návodů pro nejběžnější situace internetových uživatelů a to včetně české jazykové verze[1]. Nápad Zuzany Roithové přijaly před měsícem za své i členské státy pod španělským předsednictvím v rámci tzv. Granadské deklarace.

Závazek Evropské komise ke Kodexu digitálních práv EU obsahuje dnes zveřejněná Digitální agenda pro Evropu, strategický plán Komise v oblasti IT pro následující 4 roky. Komise přijala i další podnět Roithové, aby se vytvořila Evropská značka důvěry pro internetové obchody, které dodržují vysoké standardy práv spotřebitelů.

"Kodex je podle mne zásadním krokem pro rozvoj digitálního trhu v EU - budoucí prosperita Evropy závisí na důvěře spotřebitelů v digitální ekonomiku. Již posledních 15 let stojí informační a komunikační technologie za polovinou růstu produktivity v Evropě a generují 4,8% evropského HDP. Chceme-li však využit plně příležitost digitální revoluce, musíme zařadit vyšší rychlost - vytvořit skutečný jednotný digitální trh v EU a otevřít možnosti digitálních technologií opravdu celé populaci. Evropa totiž pokulhává za svými konkurenty z USA, Japonska či Jižní Korei jednak díky fragmentaci svého digitálního trhu, který je regulován 27 různými právními režimy (takže přeshraniční prodej a nákup se může proměnit v noční můru), a malým začleněním zejména starých osob do využívání IT. 54% Evropanů nakupuje prostřednictvím Internetu, ale jen 12% Evropanů tak činí přeshraničně, přitom fungující celoevropský digitální trh by mohl znamenat největší nárůst pracovních míst a nový impuls pro evropské hospodářství, zejména v nových členských státech. Druhým problémem je zmíněná tzv. IT negramotnost, přestože 60% Evropanů používá Internet pravidelně, tak stále existuje 30% Evropanů, kteří nikdy Internet nepoužili, a ve věku nad 55 let je to dokonce 59% podíl," připomíná česká europoslankyně.

Mezi řadou dalších návrhů Komise je potřeba zmínit závazek, že do roku 2020 zajistí EU všem Evropanům vysokorychlostní internet min. 30 Mb/s - což znamená, že se průměrným uživatelům zrychlí připojení nejméně desetkrát (polovina Evropanů bude mít dokonce přístup k superrychlému Internetu, který zrychlí připojení oproti dnešku až dokonce padesátkrát). Dále se mají do budoucna zlepšit podmínky pro elektronické fakturování, vzájemná propojitelnost a kompatibilita přístrojů, má vzniknout Evropské centrum boje proti počítačové kriminalitě a systém rychlého varování před počítačovými útoky. Zlepšit by se měla i ochrana soukromí internetových uživatelů s důrazem zejména na dětské uživatele.

 

Odkaz na zprávu Zuzany Roithové o důvěře spotřebitelů v digitálním prostředí

 

Pro více informací:
Kancelář Zuzany Roithové:tel.: +420 602 954 210, +33388175485
www.roithova.cz email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu
Marek Hannibal
Tiskové oddělení Evropské lidové strany v EP
tel.: +32-475-753048, email: marek.hannibal@europarl.europa.eu

 


[1] http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/navigation/index_cs.htm


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled