poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Stážisté


1. polovina roku 2009

Tomáš Slabý, Václav Salvet
 
[ 5. března 2009 | Autor: ]
 

Příjmení, Jméno
Slabý, Tomáš
Vzdělání
Období (od – do)
2006 - 2008
Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta mezinárodních vztahů
Praha, ČR
Bakalářský studijní program – Politologie - nedokončeno
2002 - 2006
Gymnázium Nad Alejí
Praha, ČR
Veřejné (státní) gymnázium s rozšířenou výukou anglického jazyka
1993 - 2002
Základní vzdělání
studijní ocenění
2003
Jazyková zkouška FCE – First Certificate in English
Hodnocení: „B“
Zaměstnání
Období (od – do)
9/2008 – současnost
Plný pracovní úvazek
Zaměstnavatel
OS – KOM spol. s r.o.
Pozice
Administrativní pracovník - IT podpora
Pracovní zkušenosti
Správa a tvorba webu (jednoduché HTML), korespondence se zahraničními dodavateli (aj, nj)
Období (od – do)
7/2005 – 8/2008
Celoroční brigáda
Zaměstnavatel
OS – KOM spol. s r.o.
Pozice
Brigádník
Pracovní zkušenosti
Administrativní práce, práce s PC (programy Adobe)

Osobní dovednosti
jazyky
Mateřský jazyk
Čeština
Další jazyky
Angličtina – celková úroveň: dobrá
Němčina  – celková úroveň: uspokojivá
technické schopnosti
Znalost programů: MS - Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Adobe – Acrobat, InDesign, Photoshop
Řidičský průkaz skupiny „B“
koníčky
Sport (fotbal, tenis, lyžování, …), literatura, hudba, výpočetní technika


Václav Salvet
Vzdělání:

2002 - 2008                Kombinované doktorandské studium na PedF UK (2009, titul Ph.D.)

2002 – 2003               Půlroční kurz mezinárodního vzdělávacího programu „RWCT“

                                   (Reading & writing for critical thinking)

1999 - 2001                Orffův institut Mozartea v Salzburgu – Rakousko, závěrečná zkouška (získané profesní označení: „akademicky vyzkoušený hudební a pohybový pedagog“)

1994 – 1999               Pedagogická fakulta v Praze, obor Český jazyk – Hudební výchova, státní zkouška (2002, titul Mgr.)

1994 - 1998                Týnská škola v Praze, obor Sbormistrovství chrámové hudby (1998, absolutorium)

1990 – 1994               Gymnázium Arabská, Praha 6 (maturita)

1982 – 1990               Základní škola Benita Juáreze, Praha 6

 Zaměstnání:

od r. 2007                   Učitel didaktiky hudební výchovy na Vyšší odborné škole ve Svatém Jánu pod Skalou

od r. 2005                   Studijní a výchovný poradce Německé školy v Praze

od r. 2004                   Učitel na Německé škole v Praze - hudba (výuka probíhá v němčině) a čeština (jako mateřský i cizí jazyk), třídní učitel, vedoucí oboru hudby, organizace mezinárodních soutěží „Jugend musiziert“

2003 – 2004               Vyslán Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako asistent výuky češtiny jako cizího jazyka do Neustadtu (Sasko)

1998 – 1999               Učitel zpěvu a sbormistr na Vyšší odborné škole ve Svatém Janu pod Skalou

 

Další vzdělávání

listopad 2006             8. mezinárodní „AGMÖ Bundeskongress“ v Salzburgu.

září 2006                    Kurz Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka „Čeština pro život“

duben 2006                 Kurz „Metoda tandemu. Referenční rámec a jeho praktické uplatnění při výuce češtiny jako cizího jazyka.

od r. 2006                   Pravidelná účast na počítačových kurzech pro pedagogy (mj. školní webové stránky, blogy, software Hot potatoes, Samostatné sestavování E-learningových modulů, internetová fóra)

září 2005                    Kurz „Výuka češtiny jako cizího jazyka pro děti – cizince“

květen 2006                Práce s E-learningovými programy, samostatné sestavování E-learningových modulů.  Blogy. Internetová fóra.

srpen 2007                  Kooperativní vyučování

duben 2004                 Kurz „English through music“ v Praze

září 2003                    Trinacionální seminář Goethe institutu  „Meine Heimat – deine Heimat“ v Horní Světlé

září 2003                    Mezinárodní kurz rytmiky v Hellerau (Drážďany)

listopad 2002             Kurz Ústavu výpočetní techniky UK „Tvorba webovské stránky – základy HTML“

říjen 2003                   Účastník „Setkání tří národností v Berlíně“ ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta  (Friedrich-Ebert-Stiftung) a Goethe institutu „Vielfalt mit Toleranz und Respekt: Das multikulturelle Berlin“

 

Další aktivity

-        sepsání a podání akreditace MŠMT pro kurzy lektorů nově založeného občanského sdružení Česká Orffova společnost – září 2007

-        člen výkonné rady České Orffovy společnosti

-        sepsání stanov a podání registrace občanského sdružení Česká Orffova společnost

-        účast na mezinárodní hudebním AGMÖ kongresu v Salzburgu 2. – 5. 11. 2006

-        od r. 2005 členem „Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka“

 Stipendia:

1999                           Stipendium česko-rakouského programu Action pro studium v Salzburgu

2005                           Zvláštní stipendium za vynikající studijní výsledky v disertačním studiu

 Jazykové znalosti

- němčina

- angličtina

- slovenština

 Publikační činnost:

-        Cesta za operou, Kritické myšlení a Orffův Schulwerk. Kritické listy, 2003, č. 11, s. 6-7. ISSN 1214-5823.

-        Pohybové hry na prvním stupni. Kritické listy, 2004, č. 14, s. 27. ISSN 1214-5823.
-        S hudbou školním rokem. In Jahrbuch Deutsche Schule Prag. Praha : Deutsche Schule Prag, 2005, s. 111.
-        „Jugend musiziert“ an der DSP. In Jahrbuch Deutsche Schule Prag 2005/2006.    Praha : Deutsche Schule Prag, 2006, s. 139.

-        Afrika. Projekt v tercii a kvartě víceletého gymnázia. Hudební výchova 2. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2006, roč. 14, č. 2, s. 31 – 32. ISSN 1210-3683.

-        Orff Forum v Salzburgu. Oficiální stránky České Orffovy společnosti. [online] 24. 3. 2006. Dostupné na WWW .
-        10. Jubileum der Tschechischen Orff Gesellschaft. Orff Schulwerk Informationen. Salzburg : Universität Mozarteum Salzburg – Institut für Musik- und Tanzpädagogik – „Orff-Institut“, č. 76, Winter 2006/2007, s. 80-81.
-        Text o Carlu Orffovi  a Schulwerku pro stránky České Orffovy společnosti. srpen 2007.
    


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled