poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Spotřebitel v digitálním prostředí


Zuzana Roithová: Evropská unie je v bodu zlomu: buď bude její bezhraniční digitální trh výhodou vůči světovým protihráčům, nebo 27 izolovaných národních trhů zbrzdí vývoj informační společnosti a Lisabonské strategie

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele dnes přijal zprávu vypracovanou poslankyní Evropského parlamentu (EP) Zuzanou Roithovou. Chce hlavně zvýšit nízkou důvěru spotřebitelů v digitálním prostředí. „Navzdory  bezhraničním možnostem internetu jakoby zásada „vnitřní evropský trh – méně omezení, více možností“ v elektronickém prostředí neplatil,“ říká místopředsedkyně Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.

 
[ 8. května 2007 | Autor: ]
 
Zuzana Roithová vytahuje do boje proti dalšímu tříštění vnitřního trhu. „Považuji za nepřípustné, že se zákazník nedostane ke zboží či službě přes hranice své země kvůli své  příslušnosti, místu pobytu či držení platební karty z jiné země,“ nesouhlasí europoslankyně. Podle Eurobarometru se to týká třetiny zákazníků (například hudební on-line obchod iTunes  je přístupný jen v 15 starých zemích EU, internetový platební systém PayPal omezuje některé služby  původem bankovní karty).
„ Navrhla jsem dobrovolnou možnost standardizované smlouvy pro přeshraniční obchod a Evropskou značku důvěry, která  zvýší důvěryhodnost on-line obchodu,“ vysvětluje Roithová. Vyjasnění a shrnutí práv a povinností uživatele má přinést Evropská charta uživatelských práv v informační společnosti, která v budoucnu přinese např. právo na přístupnější internetové stránky pro lidi s postižením.
Spotřebitelé se na HDP Unie podílejí 58 procenty, ale v zahraničních elektronických obchodech přitom nakupuje jen 6% zákazníků. Mohou za to různé smluvní a licenční podmínky (které jsou mimořádně složité i pro experty), nejistota při vymáhání reklamací nebo diskriminace podle místa pobytu.  „Přístup k elektronickým službám je v Evropě těžší, než přístup ke stejné službě v USA – například obchodu přes mobilní telefon by pomohla legislativa upravující mikroplatby," upozorňuje Roithová.

"EU dluží spotřebitelům i podnikatelům  modernější pravidla,“ tvrdí Roithová. Je proto třeba například smlouvy na dálku rozšířit i na on-line aukce a turistické služby či vytvořit systém včasného varování a datábaze před podvodnými aktivitami na internetu (podobně jako Evropská komise už od roku 1984 provozuje RAPEX - systém varování před nebezpečnými výrobky).

Zpráva apeluje na Evropskou komisi a členské státy, aby sladily krok v oblasti ochrany spotřebitele, elektronického obchodu, smluvního práva a ochrany duševního vlastnictví s nejnovějšími trendy v digitálním prostředí a poskytly podnikatelům i spotřebitelům jednoznačná a snadno vymahatelná pravidla. Plénum Evropského parlamentu bude o Zprávě hlasovat letos v červnu.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled