poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Soutěž pro studenty


Cesta do EP III - Jak to vidíte s Evropou?

Generation Europe a CpKP ve spolupráci s poslankyní Evropského parlamentu Zuzanou Roithovou vyhlašuje třetí ročník soutěže pro středoškoláky Cesta do Evropského parlamentu. Letošní soutěž je tematicky zasazena do budoucího předsednictví České republiky EU, studenti se tedy mohou skrz zpracovávané úkoly na některá soutěžní témata dozvědět více a vyjádřit svůj názor na otázky, které Evropu aktuálně „pálí“.
 
[ 20. října 2008 | Autor: ]
 
Pravidla soutěže:

Soutěže se mohou účastnit studenti středních škol, kterým bude v březnu 2009 alespoň 16 let. Soutěžit se bude v týmech složených ze tří studentů a jednoho učitele, který bude vystupovat v roli tutora, přičemž může pomáhat libovolnému počtu studentských týmů.

Soutěž je tříkolová
. V prvním kole si studenti zvolí jedno z nabízených témat (viz níže), vyhledají si o něm co nejvíce informací a napíší článek. Článek, který (pokud) bude uveřejněn na studentském portálu Dvorek.eu, by měl analyzovat informace z rešerše a vyjádřit názor studentů na dané téma. Studenti se nemusí vázat na témata, která nabízí Generation Europe, mohou si zvolit vlastní téma související s názvem soutěže. Toto musí být ovšem odsouhlaseno realizátorem soutěže.
Ve druhém kole studenti udělají rozhovor na zvolené téma s osobností z dané oblasti. Osobností může být politik, historik, odborník nebo jiná významná osoba, která se pohybuje v oblasti vybraného problému.
Ve třetím kole pak studenti zrealizují „miniprojekt“. Vlastní miniprojekt může mít libovolnou formu, která bude především záviset právě na povaze daného tématu – např. přednáška, kampaň aj. Výstupem miniprojektu bude opět novinářský článek pro Dvorek.eu, který popíše vývoj názoru studentů na dané téma a zároveň nastíní, jak soutěžící při realizaci miniprojektu postupovali, jakého ohlasu se jim dostalo a popř. jaký další vývoj tématu odhadují.

Studentské týmy se do soutěže přihlásí zasláním vyplněné přihlášky, která je k dispozici v příloze tohoto článku. Přihlášku je nutno zaslat elektronicky Petře Skopcové (redakce@dvorek.eu) nejpozději do 15. 11. 2008.

Všechny úkoly by měly být zaslány ve stanovené lhůtě na adresu redakce@dvorek.eu.

Podrobnosti a rady k jednotlivým úkolům budou s předstihem uveřejňovány na portálu Dvorek.eu.

Co bude porota hodnotit?

Výstupem každého úkolu bude článek, který týmy, po doporučení poroty, zveřejní na studentském webu Dvorek.eu. Součástí článku budou přílohy (které nebudou publikované) s detailními výstupy jednotlivých úkolů. Předmětem hodnocení bude jak kvalita článku a jeho souvislost se zvoleným tématem, tak přílohy s detailnějším popisem práce studentů.
Maximální bodové ohodnocení jednotlivých úkolů:
• Úkol 1: 20 bodů
• Úkol 2: 20 bodů
• Úkol 3: 40 bodů

Harmonogram:

• vyhlášení soutěže 15. 10. 2008
• zaslání přihlášek a přihlášení k tématu do 15. 11. 2008
• zaslání úkolu prvního kola do 1. 12. 2008
• vyhlášení výsledků do 15. 12. 2008
• zaslání úkolu druhého kola do 5. 1. 2009
• vyhlášení výsledků 15. 1. 2009
• zaslání úkolu třetího kola 2. 2. 2009
• vyhlášení výsledků 15. 2. 2009
• studijní cesta do Evropského parlamentu - březen 2009

Hlavní cena soutěže:


Studijní cesta do Evropského parlamentu do Bruselu pro tři nejlepší studentské týmy s učitelem. Součástí cesty bude i návštěva dalších zajímavých míst (např. Lucemburku nebo Brugg). Účastníci budou mít hrazenou dopravu, ubytování i stravu.
Seznam témat:
Ke každému tématu se mohou zapsat maximálně tři týmy, koordinátor soutěže bude v průběhu přihlašování každodenně aktualizovat obsazenost témat a zároveň bude potvrzovat nebo odmítat přidělení tématu každému týmu. Seznam témat s aktuální obsazeností najdete na stránkách Dvorek.eu.
Studenti, nezapomeňte v přihlášce uvést, jaké soutěžní téma jste si vybrali. A rozmýšlejte pořádně, téma už během soutěže nebudete moct změnit! Jakmile zašlete přihlášku, budete zaregistrováni ke zvolenému tématu. Pokud už bude téma obsazené, napíše vám administrátor soutěže email, abyste si co nejdříve zvolili téma jiné.
Aktuální seznam témat naleznete na studentském portálu Dvorek. eu.

1. Můj Europoslanec, co vlastně dělá?
2. "Společně v rozmanitosti", multikulturalismus v Evropě...
3. Imigranti v Evropě
4. Politika sousedství EU
5. Rusko versus Evropa, soupeři či partneři?
6. Islám a Evropa
7. ISO, CE, ECO… standardizace, certifikace… k čemu to je?
8. Evropská zemědělská politika. Jak dál?
9. Práce jinde v Evropě, proč a jak?
10. Stát a církev – od Rakouské monarchie do současnosti
11. Náboženské sekty
12. Intelektuální vlastnictví a padělky
13. Dětská práce v zemích třetího světa
14. Většinový vs. poměrný volební systém
15. Politický extremismus
16. Energie, aneb jak se ve 21. století (alternativně) zahřát?
17. Dobrovolnictví u nás a ve světě
18. Rovné příležitosti
19. Ve zdravém těle zdravý duch - sport a společnost
20. Moderní způsob komunikace, více nebo méně přátel?
21. S pravdou ven! O nezávislosti médií
22. OSA, má to někde obdobu?
23. Práva a povinnosti spotřebitelů při nákupu digitální hudby
24. Drogy a jejich dostupnost
25. Moje první cigareta, aneb jak působí reklama tabákových firem.
26. Cožéééé, hlukový smog v naší době?
27. Návrh Komise na celkové přepracování pravidel EU pro označování potravin
28. Měly by zákony víc chránit mladé nebo starší spotřebitele? Nebo ještě někoho jiného?
29. Je potřeba být "finančně gramotný"?
30. Bankovní poplatky
31. EURO, zavést nebo počkat?
32. Labyrint krajského úřadu, co pro mě udělal a na co se mohu ještě těšit
33. Evropské peníze v Čechách
34. Komunitní plánování
35. Romové – historie a problémy etnika bez území
36. Lidé bez domova
37. Evropa a ekonomická krize

Partneři soutěže:

Generation Europe, o. s.
Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu
Centrum pro komunitní práci
• Portál Dvorek.eu  

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled