poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Soutěž pro studenty


Soutěž pro studenty středních škol

„Cesta do Evropského parlamentu“
Soutěž pro studenty středních škol

 • Chcete vyhrát cestu do Bruselu?
 • Zajímá vás téma spotřebitelství a chtěli byste se o něm dozvědět něco víc?
 • Máte chuť ovlivnit pár věcí, které se dějí okolo vás?
 • Je vás takových ve třídě víc?
 • Dejte hlavy dohromady, tj. utvořte 3-5 členné týmy, a od října postupně splňte pět úkolů!
 • Ti nejlepší a nejnápaditější se podívají na zasedání Evropského parlamentu do Bruselu!
 
[ 7. září 2006 | Autor: http://www.generation-europe.cz/cz/18-pravidla-souteze/ ]
 

Generation Europe ČR ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů (SOS) a europoslankyní Zuzanou Roithovou vyhlašuje soutěž pro střední školy, ve které mohou studenti vyhrát poznávací zájezd do Evropského parlamentu. Cílem soutěže je osvojení znalostí a dovedností ve spotřebitelské oblasti a zlepšení orientace mladých lidí ve spotřebitelské problematice.

Pro závaznou přihlášku si napište do 22.9.2006 na lenka@generation-europe.org

http://www.generation-europe.cz/cz/18-pravidla-souteze/


Pravidla soutěže:
 1. Soutěž je otevřena všem studentům středních škol, kterým bude v květnu 2007 nejméně 14 let.
 2. Cílem soutěže je prohloubit znalosti a dovednosti studentů ve spotřebitelské problematice.
 3. Závazná přihláška do soutěže musí být podána elektronicky nejpozději do 30. 9. 2006.
 4. Přihlásit se mohou 3-5 členné týmy studentů.
 5. Z jedné třídy se může přihlásit i více týmů.
 6. Týmům bude přiřazen kód, pod kterým budou po celou dobu soutěže vystupovat a který budou účastníci soutěže povinni používat při veškerém kontaktu s Generation Europe.
 7. Učitel bude v soutěži vystupovat jako tutor (může dávat metodické rady a doporučovat zdroje informací pro plnění úkolů), ale studenti by měli úkoly plnit samostatně.
 8. Jeden učitel může mentorovat i více týmům.
 9. Studenti budou mít za úkol splnit celkem 5 úkolů.
 10. Úkoly budou vyhlašovány vždy první pracovní den v měsíci a splnění úkolu, tj. zaslání řešení, bude požadováno vždy do posledního kalendářního dne v měsíci (i pokud tento den připadne na svátek).
 11. První úkol bude vyhlášen 2. října 2006 a poslední úkol bude vyhlášen 1. února 2007.
 12. Pokud tým nesplní jeden úkol, není mu upřeno právo pokračovat v soutěži (s tím, že se pochopitelně snižuje jeho šance na výhru).
 13. Každý tým smí odevzdat jen jednu variantu řešení úkolu.
 14. Generation Europe si se po obdržení řešení úloh stává jejich vlastníkem a má právo tyto práce volně používat a reprodukovat.
 15. Účastníci by měli mít kopii řešených úloh, GE úkoly nebude vracet.
 16. Studenti by měli úkoly řešit samostatně, bez kopírovaní a zneužití autorských práv. GE neponese za případné porušení autorských práv žádnou zodpovědnost.
 17. Řešení úkolů bude požadováno v určité formě a rozsahu, nedodržení těchto se bude bodově penalizovat.
 18. Řešení úkolů bude hodnotit nezávislá porota. Důraz se bude klást především na vynalézavost, nápaditost a pečlivost řešení. Odborná porota přidělí každému zpracovanému úkolu určitý počet bodů. Body se budou sčítat po dobu konání soutěže.
 19. Úkoly budou vyhodnoceny vždy do poloviny následujícího měsíce po měsíci, v němž měl být úkol splněn a výsledky budou zveřejněny na internetu nejpozději do 20. dne v měsíci po měsíci, v němž měl být úkol splněn.
 20. Hlavní cenu vyhrají týmy s nejvyšším počtem bodů.
 21. Při nerozhodném výsledku na konci soutěže se porota ustaví po znovuzhodnocení řešení úkolů prostou většinou.
 22. Vítězné týmy, tj. cca 40 studentů s učiteli (přibližně prvních 6-10 týmů s učiteli – stanoví se podle počtu soutěžících v jednotlivých týmech), vyhrají poznávací zájezd do Evropského parlamentu do Bruselu, který se uskuteční začátkem června.
 23. Ostatní nápadití řešitelé nebo nejlepší řešitelé jednotlivých úkolů také obdrží hodnotné ceny.
 24. Organizátoři nejsou odpovědní za zrušení, odložení nebo změnu soutěže způsobené nepředvídanými okolnostmi.
 25. Účast na soutěži předpokládá plný souhlas s těmito pravidly.
 26. Přejeme Vám hodně úspěchů!
  


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled