poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Směrnice o službách


Zdravotnické služby a návrh směrnice o službách na vnitřním trhu

Připravovaný návrh této směrnice je jedním z nejprůlomovějších návrhů evropských právních předpisů – je jím zamýšleno dokončit vnitřní trh nejen jako prostor pro volný pohyb zboží, nýbrž také jako prostor pro volný pohyb služeb. Tento návrh zintenzívní obchod mezi členskými státy a ukončí nesmyslné administrativní bariéry. V rámci veřejného slyšení ELS-ED 9. 12. 2004 a semináře 28. 2. 2005 přednesla Zuzana Roithová k této směrnici podněty týkající se zdravotních služeb.
 
[ 28. února 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Připravovaný návrh této směrnice je jedním z nejprůlomovějších návrhů evropských právních předpisů – je jím zamýšleno dokončit vnitřní trh nejen jako prostor pro volný pohyb zboží, nýbrž také jako prostor pro volný pohyb služeb. Tento návrh zintenzívní obchod mezi členskými státy a ukončí nesmyslné administrativní bariéry. V rámci veřejného slyšení ELS-ED 9. 12. 2004 a semináře 28. 2. 2005 přednesla Zuzana Roithová k této směrnici podněty týkající se zdravotních služeb: Trvá na ponechání zdravotních služeb ve sféře směrnice. Tím se zvýší jistota pacientů při uplatňování práva na úhradu od zdravotních pojišťoven za péči i v případě, kdy je poskytnuta v jiném státě. V souladu s judikaturou Evropského soudního dvora směřuje návrh k přesnějšímu vymezení nemocniční a ambulantní péče. Dle této judikatury mohou členské státy nadále požadovat předchozí povolení (autorizaci) pro převzetí nákladů na nemocniční péči, ale soud požaduje, aby členské státy tuto povinnost zrušily u ostatní (tedy ambulantní) péče. Cílem úpravy je na jedné straně posílení ochrany spotřebitelů (tj. bezpečí pacientů) a na druhé straně ochrana plátců (pojišťoven) před rizikem neúčelně vynaložených nákladů v zařízeních, s nimiž nemají smlouvu. Prostor pro vhodné řešení nabízí právě tato směrnice. Zuzana Roithová prosazuje objektivní měření standardizované kvality poskytovatelů zdravotní péče ve všech členských státech EU (tj. mezinárodní akreditace). Tyto standardy by měly být podobné ve všech zemích EU. Zdravotní péče by měla být poskytována jen v takovém zařízení, které se podrobuje pravidelné kontrole její kvality. V současné době je modelem např. systém Mezinárodní nezávislé akreditace (Joint Commission International), které se dobrovolně podrobuje stále více nemocnic řady členských zemí EU. Tento systém by zároveň posílil důvěru pacientů ve zdravotní služby jak v domovské, tak v ostatních zemích EU. Zuzana Roithová a ELS-ED chtějí, aby pacienti mohli využívat výhod vnitřního trhu v oblasti přístupu k nezbytné léčbě v zahraničí. Ta by měla být hrazena národními pojišťovnami ve výši, na jakou je občan doma pojištěn, obdobně jako je tomu u sociálních dávek, kde je koordinace úhrad zajištěna bez zásahů do národních systémů organizace poskytování těchto služeb. Současná migrace zdravotních služeb je minimální. Pokud by směrnice přispěla k jejímu zvýšení, pak lze očekávat jako vedlejší efekt i lepší využití kapacit a zlepšení dostupnosti a kvality těchto služeb v příhraničních oblastech.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled