poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Semináře


Konference Evropa Regionů - Priorita ELS-ED aneb fondy EU, rozvojové projekty a český komunál

 
[ 4. listopadu 2005 | Autor: Petr Kolář ]
 

 

„Evropa regionů - priorita ELS-ED
aneb
Fondy EU, rozvojové projekty a český komunál“

 

4.11.2005, Orlovna Telnice, okr. Brno–venkov

Dne 4.11.2005 proběhla v sále Orlovny Telnice u Brna konference s názvem „Evropa regionů – priorita ELS-ED“, na které se sešlo devadesát komunálních politiků zastupujících na radnicích  členské organizací Evropské lidové strany a Evropských demokratů (ELS-ED). Cílem konference bylo poskytnout zájemcům o problematiku regionálního rozvoje aktuální informace o zkušenostech s čerpáním prostředků z fondů EU a výhled do příštího rozpočtového období 2007-2013.

Konference byla pořádána pod záštitou MUDr. Zuzany Roithové, MBA, členky  Klubu poslanců  ELS-ED a místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a financována Evropskou lidovou stranou – Evropskými demokraty.

Konference byla rozdělena do dvou bloků, přičemž po úvodním slovu Dr.Roithové v dopoledním bloku vztahujícímu se ke vztahu EPP-ED  k oblasti regionální politiky vystoupili vedoucí sekretariátu RRS NUTSII Jihovýchod Marta Sargánková, která se s účastníky podělila o zkušenosti s výběrem projektů v rámci Společného regionálního operačního programu. Dalším tématem bylo financování regionálního rozvoje v příštím rozpočtovém období 2007-2013, jehož podobu nastínil Jiří Vačkář, náměstek ministra pro místní rozvoj. Možnosti zvyšování projektové absorpční kapacity v obcích pak přiblížila účastníkům zástupkyně odboru regionálního rozvoje JMK Marie Jílková.

Druhý blok proběhl v duchu doporučení pro žadatele v jednotlivých oblastech čerpání podpory z evropských fondů. Ředitel Státního fondu životního prostředí Andrej Mudray hovořil o doporučeních pro žadatele v oblasti životního prostředí, Jiří Vačkář v oblasti rozvoje venkova a zemědělství a zástupce soukromého sektoru, Regionální poradenské agentury, Petr Kolář, přiblížil nejčastější chyby a rizika při realizaci záměrů a tvorbě projektových žádostí.
 

Oba bloky byly následovány panelovou diskuzí. Z konference bude vydán sborník textů.  Na konferenci byl proveden dotazníkový průzkum, ve kterém se převážná většina přítomných vyjádřila, že tato konference pro ně přinesla mnoho nových a užitečných informací, které jistě použijí ve své komunální praxi.
 

Program  konference:

9,30 – 9,45    Úvodní slovo
                        Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu
                        František Adamec, člen Rady JMK

Blok I            
Současná praxe a budoucnost čerpání pomoci z Evropských fondů

 9,45 – 10,00 Dosavadní zkušenosti s výběrem projektů v rámci SROP
                        Marta Sargánková, vedoucí sekretariátu RRS NUTS 2 Jihovýchod

10,00 – 10,15           Výhled strukturální pomoci v příštím rozpočtovém období
                        Jiří Vačkář, náměstek ministra pro místní rozvoj

10,15 – 10,30           Možnosti obcí ve zvyšování projektové a absorpční kapacity JMK
                        Marie Jílková, odbor regionálního rozvoje JMK
 

10,30 - 11,00            Panelová diskuze k tématům

Blok II

 Konkrétní zkušenosti a doporučení k rozvojovým projektům 
 

11,20 – 11,30           Doporučení pro žadatele k projektům v oblasti  životního prostředí      
                          Andrej Mudray, ředitel Státního fondu životního prostředí     

11,30 – 11,45           Doporučení pro žadatele k projektům v oblasti  rozvoje venkova   

                           Jiří Vačkář, náměstek ministra pro místní rozvoj
 

11,45 -  12,00           Konkrétní zkušenosti s přípravou projektů do Fondů EU,  doporučení pro žadatele
                          Petr Kolář, Regionální poradenská agentura
 

12,00 -  12,30           Panelová diskuze k tématům

 12,30 -  12,40           Slovo závěrem 
                          Jan Březina,  poslanec EP, Výbor pro regionální rozvoj EP
                          Zuzana Roithová, poslankyně EP

 

 

 

 

 Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled