poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Rozvojová politika


Výjezdní zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění ACP-EU v Mali

Zuzana Roithová se ve dnech 16.-21. dubna 2005 zúčastnila výjezdního zasedání Smíšeného parlamentního zasedání ACP-EU v Bamaku, hlavním městě Mali.
 
[ 26. dubna 2005 | Autor: ]
 
77 poslanců z Evropského parlamentu a 77 poslanců z ACP zemí (skupina zemí z Afriky, Karibské a Tichomořské oblasti) se minulý týden sešlo v hlavním městě Mali, v Bamaku na výjezdním zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění (SPS) ACP-EU. Tato výjezdní zasedání se konají dvakrát za rok - jednou v členské zemi EU a podruhé v některé z ACP zemí. Poslanci Smíšeného parlamentního shromáždění vyslechli přednášky o některých sektorech, které jsou v rámci spolupráce ACP-EU v Mali podporovány. Jedná se o bavlněný průmysl v Mali, zastavení rozrůstání se pouště a záchrany řeky Niger. Právě posledně zmíněný projekt si mohli poslanci SPS, v blízkosti města Tombouctou, osobně seznámit s projektem zastavování rozrůstání se pouště a záchrany řeky Niger, který je podporován penězi z EDF (Evropský rozvojový fond- více viz Evropská rozvojová politika: www.europa.eu.int/comm/dev) Kromě návštěvy projektů, poslanci přijali tři zprávy a usnesli se na několika prohlášeních. První zpráva, navržená Výborem pro sociální věci a životní prostředí se týkala pokroku, kterého bylo dosaženo v oblasti základního vzdělávání a rovnosti pohlaví v ACP zemích. Další pojednává o v současnosti velmi diskutovaném zařazením EDF do rozpočtu EU (Výbor pro hospodářský rozvoj, finance a obchod) a třetí ze zpráv zpracovaná Výborem pro politické záležitosti hovoří o poválečné obnově v zemích ACP. Na zasedání v Bamaku byla také přijata rezoluce o situaci v Sudánu a v oblasti Velkých Afrických jezer a v neposlední řadě se zde hovořilo o vyjednávání EPAs (Economic partnership agreements, Dohod o ekonomickém partnerství), které mají být uzavřeny mezi EU a regionálními uskupeními v rámci skupiny afrických, karibských a tichomořských států do konce roku 2008.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled