poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Regulace trhu s vínem - reforma


Pozice ČR

Reformu považuje ČR za nezbytnou.
 
[ 11. října 2006 | Autor: Jiří Šír, vedoucí sekce zemědělstvi a životního prostředi na Stálém zastoupení ČR při EU ]
 
 ČR dlouhodobě kritizuje systém destilace vína jako neefektivní mrhání prostředků rozpočtu SOT s vínem. Pokud by byla i jen část z ušetřených cca 800 mil.€ ročně použita na zvýšení konkurenceschopnosti vín z EU včetně ČR a nikoliv na podporu výrobců nekvalitních stolních vín, splní reforma svůj účel. ČR tato opatření nevyužívá.
·        V případě klučení není jasné, zda se bude jednat o skutečně efektivně vynaložené prostředky (2,4 mld € v průběhu 5 let). Pokud bude zrušen zákaz nové výsadby, může se toto opatření stát určitou nekontrolovanou formou podpory restrukturalizace a tudíž nebude splněn jeho účel.
·        Zrušení zákazu výsadby nových vinic umožní úspěšným producentům jednodušeji rozšiřovat výrobu, ačkoliv hlavním problémem ČR stále zůstávají komplikované vlastnické vztahy k půdě.
·        Vývozní náhrady se týkají pouze stolních vín, ČR toto opatření nevyužívá.
·        ČR zásadně nesouhlasí s navrhovaným zákazem užití řepného cukru – jeho nahrazení zahuštěným hroznovým moštem nebo rektifikovaným moštovým koncentrátem by znamenalo cca 3-4 násobné zvýšení nákladů na obohacování a celkový nárůst nákladů až o 2 Kč/l,
·        ČR také nesouhlasí s povolením mísení vín z 3. zemí s víny z EU a vinifikací dováženého moštu, jedná se o popření základního principu evropského vinařství – původ vína je dán původem hroznů.
·        Přechod zeměpisných označení na systém PDO/PGI neznamená žádné výhody, naopak výrazné komplikace pro všechny zúčastněné. Uvádění odrůdy a ročníku u stolních vín výrazně ztíží situaci jakostních vín s.o. a zhorší se celková vnímaná kvalita evropských vín.
·        V případě přesunu části rozpočtu do programu Rozvoj venkova není zajištěno, že přesunuté prostředky budou využity v sektoru vína a vzhledem k pohledu WTO na věc to ani zajistit nelze. Proto si nemyslíme, že by měl být rozpočet takto tříštěn a spíše by měly být posíleny národní obálky a rozšířen seznam opatření do nich spadající.
·        Přijatelná by byla i určitá kombinace s volbou 3, tj. rozdělení (části) rozpočtu v rámci přímých plateb se zachováním podpor zvyšujících kvalitu, efektivitu, konkurenceschopnost.
Stručný popis problematiky:
21.6.2006 byl oficiálně představen návrh reformy společné organizace trhu s vínem. Trh s vínem se v posledních letech potýká s přebytky, které současná SOT není schopna řešit. Velká část rozpočtu je spotřebovávána na drahá a nepříliš účinná opatření typu nouzové a dobrovolné destilace, která deformuje trh se stolním vínem (a bioethanolem) a nemotivuje producenty vína, o které není zájem, ke změně produkce. V návrhu jsou představeny 4 možné směry reformy – zachování statutu quo, reforma podobná reformě SZP, zásadní reforma a úplná deregulace.Podle EK připadá v úvahu pouze zásadní reforma (tzv. volba 2), která zahrnuje:
·        zrušení všech opatření regulujících trh (destilace, soukromé skladování, podpora na užití hroznového moštu i šťávy),  
·        podpora vyklučení 400 000 ha vinic (6000€/ha) (nemá se týkat nelegálních vinic),
·        okamžité nebo postupné zrušení zákazu nové výsadby/zrušení systému práv na výsadbu,
·        zrušení vývozních náhrad,
·        zákaz užití řepného cukru při výrobě vína,
·        zachování restrukturalizace,
·        přesun ušetřených prostředků do tzv. národní obálky (ze které by byla financována restrukturalizace a krizová opatření dle uvážení ČS) anebo do druhého pilíře, např. na podporu integrované produkce apod.,
·        povolování nových výrobních postupů by přešlo do pravomoci Komise – tj. zjednodušení a zrychlení celého procesu,
·        zrušení zákazu vinifikace moštu ze 3. zemí a mísení vín ze 3. zemí,
·        zjednodušení značení – odrůda i ročník i u stolních vín.


Další možnost, reforma v souladu s reformou SZP (tzv. volba 3), předpokládá převod celého rozpočtu do systému SPS (jednotné platby na podnik), zrušení všech dosavadních forem podpor a použití stejných regulatorních opatření jako v případě zásadní reformy. Tato možnost je pro většinu producentských států nepřijatelná, z krátkodobého a střednědobého hlediska hrozí výrazná nerovnováha na trhu.
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled