poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

O mně v médiích


Beseda na gymnáziu

V úterý 29. dubna se na vyškovském gymnáziu uskutečnilo setkání s poslankyní Evropského parlamentu MUDr. Zuzanou Roithovou na téma „Činnost Evropského parlamentu a práce europoslance“.
 
[ 13. května 2008 | Autor: Vyškovský deník,9.5.2008, autor:Mgr. Petra Nedomová ]
 
 Přednášky se zúčastnili studenti třetích ročníků, pedagogové gymnázia a další hosté, mj. Ing. Václav Horák, náměstek hejtmana, a MUDr. František Adamec, člen Rady Jihomoravského kraje.
Zuzana Roithová, která je první místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu, studenty seznámila nejen s náplní své práce, v níž se aktivně zasazuje o odstraňování překážek pro svobodný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu uvnitř EU, ale i s fungováním Evropského parlamentu obecně. Ve své přednášce pohovořila o vzniku a historii EU, popsala strukturu tohoto politického tělesa, jeho jednotlivé instituce i jejich funkce, jakož i podíl dvaceti sedmi členských zemí na procesu spolurozhodování o významných evropských otázkách.
Paní poslankyně neopomněla zmínit základní cíle a principy Evropské unie a v závěru svého vystoupení přešla k praktické ukázce webových stránek Unie.
Ve druhé části setkání dostali studenti prostor pro dotazy, které se týkaly především podmínek čerpání dotací a získávání grantů z fondů Evropské unie. Ty byly vyčerpávajícím způsobem zodpovězeny a studenti ocenili možnost osobní konzultace.
Beseda se setkala s velkým ohlasem studentů nejen proto, že téma je v souladu se školním vzdělávacím programem a tato problematika je probírána v průběhu studia, ale i proto, že studenti měli možnost získat aktuální informace i jiný úhel pohledu.
Podle ředitele Mgr. Jiřího Zlatníka se jednalo o první ze série přednášek, které budou studentům gymnázia, odborníkům na vzdělávání i široké veřejnosti otevírat cestu k vědění a informacím nad rámec školního vzdělávání. Ještě letos se uskuteční přednášky se členy vědecké obce a dalšími odborníky, např. s poslanci a senátory Parlamentu České republiky.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled