poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

O mně v médiích


Kdo bude varovat před falešnými léky?

Poslanci evropského parlamentu na svém plenárním zasedání projednali zprávu o důvěře spotřebitelů v digitálním prostředí. Předložila ji europo slankyně MUDr. Zuzana Roithová.
Účelem zprávy je vyslat impuls směrem k Evropské komisi, aby se začala zabývat ochranou spotřebitele v éře elektronických nákupů po internetu.
 
[ 18. června 2007 | Autor: Medical Tribune, 18.6.2007 ]
 
Stanovení jasných pravidel by mělo napomoci i samotnému rozhýbání těch to nákupů,“ uvedla Z. Roithová. „Vždyť potenciálu přeshraničního elektronické ho obchodu dnes v Evropě využívá jen asi šest procent spotřebitelů.“
Zpráva, která se zabývá například návr hem na definování dobrovolných standardů elektronického obchodu, zavedení evrop ské značky důvěry či vytvoření jednotné, uživatelsky komfortní a přehledné obchod ní smlouvy mezi prodejcem a nakupujícím, pamatuje v jedné své části i na interneto vý prodej léků.

od podvodníků prostě nekupovat

„Považuji za nutné spustit celoevropskou osvětovou kampaň varující před hrozba mi padělaných léčiv prodávaných pro střednictvím internetu,“ řekla na dotaz MT Z. Roithová. Dodala, že by se tato kampaň měla ubírat dvěma cestami. První by byla osvěta v pravém slova smyslu, tedy zve řejňování informačních článků pro laiky na téma zdravotních rizik užívání paděla ných léků s nejasným složením či s obsa hem neověřeného množství účinné látky. Druhou cestou by pak mělo být vytvoře ní jakéhosi systému včasné výstrahy pro spotřebitele.
„Z jednání, která jsem vedla například s představiteli Celní správy ČR, vím, jak je těžké obchod s falešnými léky postihovat. Příjemce zpravidla popře, že si něco objed nal, jen aby neměl oplétačky s úřady, a ode sílatele - nejčastěji se sídlem v Číně či jiné zemi třetího světa - nelze dohledat,“ vysvět lila Z. Roithová. „Je tu ještě další problém. Celníci sice zachytí jednu zásilku, ale pade sát dalších jich projde a firmě kvete obchod dál. Jedinou možností tedy je dosáhnout osvětou takového stavu, že lidé u podezřelé firmy prostě přestanou nakupovat.“
Jak by měl systém rychlé výstrahy pro spotřebitele fungovat? Hlášení o paděla ných lécích by od národních a meziná rodních regulátorů - Evropské lékové agentury, ústavů pro kontrolu léčiv apod. -shromažďovala nezávislá instituce vytvoře ná při Evropské komisi. Ta by je pak pro střednictvím internetu šířila dále v podobě varování pro spotřebitele.


Článek vyšel v Medical Tribune


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled