poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

O mně v médiích


Šprochy bez pravdy

Vyjádření Zuzany Roithové k závěrečné zprávě mandátového a imunitního výboru Senátu ČR k přezkoumání dodržení pravidel financování volební kampaně kandidátů na funkci prezidenta.

 
[ 10. října 2013 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Tak jsem se doslechla, že financování mé kampaně nebylo dostatečně transparentní. Mohla bych se rozčilovat, ale nemusím - proti údajným nesrovnalostem na internetových stránkách mohu argumentovat:

 1. Zcela prý chybí seznam dárců - není to pravda, je na webu trvale.

 2. Chybí prý jednotlivé faktury - není to pravda, jsou uvedeny včetně likvidačních listů.

 3. Není prý kompletní výkaz zisků a ztrát - není to pravda, je veřejný včetně obratů.

 4. Není pravda, že jsem senát neinformovala o poskytnutí přebytku na účtu na dobročinné účely - darovací smlouvy a doklad o převodu peněz obdržel senát v zákonném termínu a je součástí všech dalších účetních dokumentů rovněž trvale na mém webu.

 5. Není prý v pořádku nefinanční plnění - není to pravda, je popsáno jako práce dobrovolníků nad rámec zákona.

 Zveřejňovat finanční zdroje na kampaň jsem se zavázala ještě před uzákoněním této povinnosti. A dělala jsem to s respektem k zákonu o přímé volbě prezidenta, byť jsem jako první a dávno před volbou upozorňovala na to, že je nekvalitní a že především nestanovuje žádné postihy za porušení pravidel financování kampaně. Těm co podváděli, se nestalo nic, ale odmítám se nechat s nimi srovnávat.

 Nevím, zda se i jiní kandidáti těšili osobní podpoře stovek a tisíců neidentifikovatelných příznivců, kteří aniž bych je osobně znala, dobrovolně a bez nároku na odměnu tiskli a vylepovali moje fotky a plakáty na své ploty a domky, či mi posílali vlastní postřehy z mediálních výstupů kampaně, či spontánně zakládali moje profily na mou podporu na facebooku a webu. Ve skutečnosti nevím, jak takovou podporu vyčíslit - přesto jsem se o to pokusila. Ale pro mne je lidsky daleko cennější, než billboardy se slevou. Proto jsem ji uvedla v rámci nefinančního plnění, protože o kampaň fakticky šlo.

 Pokud pro přehlednější srovnání pošle MIV k vyplnění nějaký formulář, nic mi nebrání ho vyplnit (a nemyslím si, že to mohou s klidným svědomím říci všichni kandidáti). Proti nepravdivým tvrzením se ale budu hájit. Už proto, že kdyby autora výše uvedených výhrad zajímala pravda, což platí i o těch, kteří jeho lživá tvrzení bez ověřování přejímali, našel by ji. Stejnou možnost máte na http://prezident.roithova.cz/ i vy.

 Mimochodem: stačí-li médiím pro přejímání lží jen dodat, že to či ono tvrdí ten či onen zdroj, možná se dočkám ještě ostřejších útoků. Nebo dočkáme ..?

 
 
Přílohy:

1) Stanovisko volebního výboru kandidátky na prezidenta ČR Zuzany Roithové

2) Dopis předsedovi MIV Senátu se žádostí o vyjasnění otázek k nejasnému znění zákona z 6.2. 2013Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled