poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

O mně v médiích


Se starosty a zastupiteli v Evropském parlamentu

Návštěva Evropského parlamentu byla součástí studijní cesty, ke které SD koncem dubna pozvaly 30 starostů a zastupitelů obcí ze svého sousedství. Účastníky v Bruselu přijala europoslankyně Zuzana Roithová.
 
[ 28. dubna 2012 | Autor: Tomáš Vrba, Severočeské listy ]
 

  Reprezentanti měst a obcí ze sousedství těžebních lokalit Severočeských dolů navštívili v rámci letošní studijní cesty německo-nizozemsko-belgický euroregion Máza-Rýn, kde se seznámili s historií a současnou problematikou těžby uhlí. Celý jeden den pak věnovali pečlivě připravené návštěvě bruselského sídla Evropského parlamentu.

Nové návštěvnické centrum Parlamentarium uchvacuje nejmodernější multimediální technikou a všichni účastníci ocenili jeho přehlednost a vypovídací schopnost. Mohli si zde zajímavou formou osvěžit a doplnit znalosti a informace o Evropské unii i jejích jednotlivých členských státech.

Očekávání určitě nezklamal ani brífink a diskuse s europoslankyní Zuzanou Roithovou.  Paní Roithová je členkou předsednictva největšího parlamentního klubu Evropské lidové strany a pracuje v několika parlamentních výborech. Starostům a zastupitelům přiblížila stále větší význam Evropského parlamentu, který se s celkem 754 poslanci z 27 členských států změnil z původního spíše diskusního a poradního orgánu na reprezentativní a kontrolní subjekt, který s Radou EU spolurozhoduje o návrzích zákonů předkládaných Evropskou komisí. Diskuse se pak logicky věnovala konkrétní problematice fondů EU a účastníci získali možnost dalšího kontaktu s paní Roithovou, která vysvětlila, jak může europoslanec pomoci při získávání kvalifikovaných odpovědí evropských i národních institucí na dotazy a návrhy týkající se právě eurodotací.

Zuzana Roithová s potěšením zaznamenala mezi účastníky významný počet žen, což svědčí o jejich podílu na utváření komunální politiky. Sama se angažuje v aplikaci práva EU při snižování nerovnosti žena mužů v běžném životě, pracovních vztazích a nově přijímané legislativě na evropské a národní úrovni. V Evropském parlamentu se zastoupení žen neustále zvyšuje a v současné době má parlament celou jednu třetinu poslankyň. V EU však stále ještě musí ženy pracovat skoro o dva měsíce déle, aby si vydělaly tolik co muži za stejnou práci. Proto mezi cíle europoslankyně Roithové patří odstranění této mzdové diskriminace, která podle ní trvá i přesto, že ženy v EU převýšily muže svou vzdělaností, a to v poměru 60 : 40.  Stejně tak usiluje o nediskriminaci rodin s dětmi.

Diskuse s paní Roithovou byla hodně zajímavá. Sama považuje přímou komunikaci za důležitou pro svoji práci. Takové setkání, jaké připravily Severočeské doly pro starosty a zastupitele ze svého sousedství, bylo podle jejích slov inspirací a povzbuzením. Určitě nejen pro ni.

 

Tomáš Vrba

 


  Obrázky


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled