poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Programové priority Zuzany Roithové

Volební období 2009-2014

Zuzana Roithová chce pokračovat a dále naplňovat tyto osobní závazky:

1. odstranění dalších překážek základních svobod EU (volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu) pro podporu zaměstnanosti v rovnováze s důslednou ochranou spotřebitele
+ omezení dovozu nebezpečných výrobků a padělků z Asie
+ zdravotní standardy pro dětské boty vyráběné, ale i dovážené do EU

2. zlepšení postavení rodin a bezpečí dětí
+ nekompromisní potírání všech forem zneužívání dětí, zejména na internetu
+ potírání propagace hazardních her a sázení orientovaných na mládež
+ prosazení evropských rodinných pasů - slevy na jízdné a vstupné pro rodiny s dětmi

3. finanční a legislativní podpora vědy, výzkumu biotechnologií a zelených energií, umístění evropské agentury např. Galileo v ČR

4. programy pro vývoj a snadnou dostupnost nejúčinnějších léků, nejmodernějších medicínských postupů
+ lepší vymahatelnost práv zdravotně postižených a práv pacientů čerpající péči v zahraničí

5. reformu rozpočtu EU bez navýšení daní či odvodů národních států,ale tvorbou vlastních zdrojů

6. zrušení dnešního omezení pro programy na úsporné vytápění domů

7. snížení cen energií díky společné energetické politice

8. boj s nelegální migrací, posílení ochrany Schengenských hranic

9. hlubší transatlantický vztah - společně proti terorismu, změnám klimatu, za energetickou bezpečnost a jaderné odzbrojování

10. boj proti chudobě a důsledné prosazování lidských práv v nestabilních režimech – usiluji, aby evropské mezinárodní smlouvy obsahovaly i lidskoprávní doložky

Volební období 2009-2014

Čeho chci dosáhnout v Evropském parlamentu

Volbami do Evropského parlamentu se pro nás otevírá příležitost nejen se spolupodílet na vývoji sjednocené demokratické Evropy, budeme za její vývoj i spoluodpovídat. Evropská unie není pouhým technokraticky vytvořeným trhem za účelem produkce, je především společenstvím hodnot, na jejichž základě se Evropa po staletí utvářela. To, jakým způsobem se bude dále vyvíjet a jaké možnosti pro nás z rozšíření vyplynou, bude záviset zejména na nás a na politickém rozložení sil po volbách do Evropského parlamentu.

Prostřednictvím Evropského parlamentu mají občané možnost ovlivňovat směřování Evropské unie, jejích jednotlivých politik, tvorbu nových směrnic a nařízení, která mají bezprostřední dopad na náš život. Parlament, který je jako jediný z unijních orgánů volený přímo občany, rozhoduje též o rozpočtu Evropské unie.

Českou republiku bude v Evropském parlamentu zastupovat 24 poslanců z celkového počtu 734 poslanců. V parlamentu se nehlasuje podle národnostní příslušnosti, ale podle příslušnosti k politickým frakcím. Váha a velikost těchto frakcí nepřímo rozhodují o tom, zda je poslanec úspěšný či neúspěšný v prosazování zájmů svého státu. A je to právě KDU-ČSL, která má jako jediná z českých politických stran jisté členství v největším a nejdůležitějším poslaneckém klubu Evropského parlamentu, v klubu Evropské lidové strany-Evropských demokratů, a tudíž i největší potenciál najít si v EP silné spojence. Žádná jiná politická strana v České republice nemá v okamžiku evropských voleb členství v této frakci jisté. Proto je to KDU-ČSL, kdo prosadí v Evropském parlamentu nejvíc!

Levnější léky a uvolnění zdravotních služeb, směrnice se zdravým rozumem
Prosadím právo každého pacienta na léčení kdekoli v EU, a to nejen v urgentních případech, jak je to v EU dnes. Proto se zasadím o změnu současných směrnic tak, aby každý občan měl také právo vycestovat za plánovanou péčí a dostal ji zaplacenu od své pojišťovny v tom rozsahu, na jaký je pojištěn. To navíc prospěje i českému zdravotnictví a bezpochyby povede rychleji k přiblížení zdravotnických systémů v Evropě.
Za velmi důležité dlouhodobě považuji změny v lékové politice EU, která oddaluje uvádění levnějších variant léků na trh. Uzákonila příliš dlouhou patentovou ochranu pro jejich výrobce, delší, než dosud byla v přistupujících zemích a dokonce i USA. Monopol umožňuje vyšší zisk, ze kterého se firmě vrací náklady na vývoj léku. Tento monopol je však příliš dlouhý a tato praxe nepříznivě dopadá zejména na pacienty. Proto mým cílem bude lepší vyvážení příslušné směrnice tak, aby vedla k větší dostupnosti nových, kvalitnějších a přitom levnějších léků pro všechny pacienty i u nás. Budu usilovat, aby některé problematické směrnice a nařízení týkající se bezpečnosti výrobků byly posuzovány více podle zdravého rozumu zejména s ohledem na termíny pro jejich závazné naplnění.

Právem, které EU musí účinněji chránit, je bezpečnost
Evropa se musí umět bránit teroristům, ale i hospodářské kriminalitě a organizovanému zločinu, jež zneužívají základní svobody Unie - volný pohyb osob, služeb i kapitálu. Všemožně podpořím prohloubení společné evropské bezpečnostní politiky, ale i evropské obranné politiky v rámci NATO. Podporuji společný evropský zatykač, který dá nový impuls spolupráci vyšetřovacích a soudních orgánů jednotlivých národních států. Podporuji zavedení vzájemného sdílení práva členskými zeměmi. Podporuji omezení imunity. Je povinností politiků slevit z bezobsažných řečí o suverenitě a začít se starat o bezpečnost občanů.

Snížení nezaměstnanosti a rozvoj českých a moravských regionů
Mezi mé priority patří podpora rozvojových regionálních programů, založená na solidaritě ekonomicky silnějších regionů Evropy s chudšími. Využiji vlivu KDU-ČSL v Evropské lidové straně také k tomu, aby v rozpočtu Evropské unie v následujících letech bylo pamatováno na finanční zajištění podpory regionální politiky a ochrany životního prostředí. Ta musí být minimálně zachována na současné úrovni, nemohu akceptovat volání socialistických politiků některých států po tom, aby Evropská unie snížila svůj podíl v této oblasti.
Podpořím změnu struktury fondů tak, aby jejich programy jednak ještě více motivovaly k inovacím, dále aby umožnily větší aktivitu obcí, malých podnikatelů i neziskových organizací v podnikání ve službách, které jsou ještě velkou rezervou pro nové pracovní příležitosti. Také český stát se ovšem musí zasadit o dostupnost bankovních úvěrů pro podnikatele. Jsem hluboce přesvědčená, že právě toto je klíč k prosperitě České republiky v rámci prosperující Evropy jako kontinentu.

České mozky se prosadí, dejme jim šanci
Mezi mé priority v EP bude patřit prosazení podpory vzdělávání, vědy a výzkumu. Právě tyto oblasti jsou totiž základním předpokladem dosažení ambiciózního cíle, který si EU stanovila: stát se do roku 2010 nejsilnější ekonomikou světa a vytvořit tak nových 15 milionů nových pracovních míst. Zvýšení rozpočtu na výzkum, a to jak základní, tak aplikovaný, znamená rovněž i zvýšení spolufinancování ze strany podnikatelů a státu. Věřím, že se čeští vědci dokáží v konkurenčním prostředí prosadit tak jako v minulosti. Musí se to však stát i regionální rozvojovou prioritou při rozhodování o vhodných projektech z fondů EU.
Je důležité, aby si již dnes naši podnikatelé hledali strategické partnery ve vysokých školách a vědeckých ústavech a spolupracovali na vývoji nových technologií využitelných pro produkci s vyšší kvalitou, kterou budeme konkurovat jak na evropských, tak na ostatních trzích, namísto konkurence levnými pracovními náklady. Ekonomika založená na znalostech, na kvalifikovaných lidech s vyššími výdělky, to je šance pro vyšší prosperitu ČR, stejně jako EU.
Evropská unie již dnes uvažuje o tom, že pro koordinaci výzkumných cílů zřídí Centrální středisko pro výzkum. Já dodávám: proč by takové středisko nemělo být u nás, v samém srdci Evropy? Využiji všeho svého vlivu i pro prosazení této myšlenky, která posílí prestiž i českých mozků.

Zdravý rozum
Kromě toho budu usilovat o to, aby se Evropský parlament nezabýval otázkami, které jsou bilaterální povahy a k jejichž rozhodování nemá přenesenou pravomoc, jako je například poválečné uspořádání hranic a právo k majetku v Sudetech (tzv. Benešovy dekrety).
Politicky je toto téma uzavřeno přijetím česko-německé deklarace. Téma však patří historikům, politologům a jiným analytikům, jejichž bádání přispívá k vyrovnání se s válečným i poválečným utrpením i tématem kolektivní viny. V EP se vymezím vůči všem, kteří na německé i české straně s tímto tématem politikaří a záměrně vytvářejí v občanech pocit jakéhosi ohrožení, které nemá v právním státě reálný základ.
Všechny své cíle nemohu pochopitelně prosazovat sama. Proto budu pokračovat v komunikaci s občanským sektorem, neziskovými organizacemi, profesními organizacemi, stejně jako s představiteli vlády a regionů a také s dalšími evropskými institucemi. Vím, že je třeba dbát na rozumné načasování jakýchkoli přijímaných změn. Při hlasování v Evropském parlamentu musíme také vždy zvážit případné důsledky přijatých rozhodnutí na fungování rodiny, jež je podle mého přesvědčení základem společnosti. Hodlám využít svých zkušeností jako lékařky, bývalé manažerky jedné z největších pražských nemocnic, ministryně zdravotnictví a senátorky a také vlivu KDU-ČSL v Evropském parlamentu k tomu, abychom žili v Evropě, která bude také naším domovem a kde český hlas bude dostatečně slyšet.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled