poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Moje názory


Zuzana Roithová spolupodepsala dopis prezidentu Putinovi ohledně Společnosti rusko-čečenského přátelství

Zuzana Roithová poslankyně Evropského parlamentu svým podpisem podpořila iniciativu, kterou podepsalo mnoho dalších významných osobností evropského dění jako Carl Gershman, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Jana Hybášková atd. 
 
[ 17. ledna 2007 | Autor: ]
 
Dopisem, adresovaným prezidentu Putinovi, chtějí signatáři vyjádřit zděšení, které v nich vyvolala snaha ruské vlády zrušit nezávislou nevládní organizaci "Společnost rusko-čečenského přátelství" (dále jen SPČP). K tomu by mělo dojít kvůli nově přijatému zákonu o nevládních organizacích. Zákon, na nějž se snáší vlna kritiky, umožní státním úředníkům zásadně ovlivňovat chod takovýchto organizací a omezí jejich funkčnost.
 V únoru 2006 soud rozhodl, že jeden z hlavních představitelů SPČP Stanislav Dmitrievsky je shledán vinným pro podněcování rasové nesnášenlivosti pro to, že zveřejnil výpověď Aslana Maskhadova, dožadujícího se otevření jednání o ukončení konfliktu s Čečenskem. Na základě tohoto rozsudku a kvůli uvedení v platnost nového zákona bude panu Dmitrievsky zakázáno aktivně se zapojovat do činnosti SPČP.  Navíc jakákoliv organizace s ním spolupracující může být též uzavřena. Z  toho také, podle ruských úřadů, vyplývá, že i sama organizace SPČP by měla být uzavřena.
 Tyto důvody ale nejsou z pohledu západních pozorovatelů postačující k tomu, aby byla organizace SPČP zrušena. Navíc, v ruském tisku se téměř denně objevují články se separatistickými tématy a ty bez povšimnutí unikají pozornosti státních úředníků. Tato skutečnost dosvědčuje, že nový zákon je používán pouze selektivně a s cílem umlčet konkrétně organizaci SPČP.
 SPČP byla navíc obviněna z neplacení daní z grantů poskytnutých zámořskými nadacemi, což je další smyšlené obvinění, které je v rozporu s Deklarací OSN týkající se obránců lidských práv A/RES/53/144, ve které stojí, že obránci lidských práv a jejich organizace smějí žádat a přijímat zahraniční peněžní zdroje. Dalším prohřeškem spáchaným na organizaci SPČP je fakt, že někteří členové byli vystaveni pomluvám a veřejným urážkám, nelegálnímu zadržení a mučení.
 Ve světle vraždy žurnalistky Anny Politkovskayi a pokračujícím nátlaku vyvíjeném na jednotlivce či skupiny, které zkoumají situaci kolem Čečenska, je zřejmé, že spíše než o prosazení nového zákona v praxi, jde o snahu eliminovat jakékoli nezávislé komentáře o tomto regionu.
 Signatáři dopisu prezidentovi Putinovi k tomu dodávají: "Jako symbolické gesto podpory jsme se stali čestnými členy této organizace a uděláme maximum pro zviditelnění problémů organizace a nátlaku, který je vyvíjen na její členy. Obáváme se, že v případě, že nejvyšší soud rozhodne o ukončení fungování organizace SPČP, bude tato skutečnost mít nepříznivý vliv na obraz Ruska v zahraničí, jeho budoucí vývoj a na jeho vztahy se západními demokraciemi obecně."

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled