poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Moje názory


Zuzana Roithová podepsala písemné prohlášení o odmítavém postoji amerických orgánů ve věci udělení víz rodinným příslušníkům zadržovaných osob

Celé znění písemného prohlášení, které v EP předložili Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta a Sylvia-Yvonne Kaufmann:
 
[ 14. prosince 2006 | Autor: ]
 
Písemné prohlášení o odmítavém postoji amerických orgánů ve věci udělení víz rodinným příslušníků zadržovaných osob Evropský parlament, – s ohledem na článek 116 jednacího řádu, A. s ohledem na stanovisko č. 19/2005 pracovní skupiny OSN pro svévolná zadržování, podle něhož je zadržování kubánských občanů Antonia Guerrera, Fernanda Gonzaleze, Gerarda Hernándeze, Ramóna Labañina a Reného Gonzaleze neopodstatněné a jež žádá vládu USA, aby přijala opatření ke změně této situace, B. s ohledem na dopis organizace Amnesty International z ledna 2006, který naléhavě žádá vládu USA, aby zaručila spravedlivé zacházení s těmito pěti osobami a nevystavovala je zbytečnému strádání, jakým je např. odmítnutí udělit víza blízkým příbuzným, kteří v důsledku toho nemohou zadržené navštívit, C. s ohledem na postoje, které k této záležitosti vyjádřily národní parlamenty, mezinárodní organizace a známé osobnosti, mezi nimiž je devět nositelů Nobelovy ceny, D. vzhledem k tomu, že USA stále odmítají vydat víza dvěma manželkám těchto vězňů a oddalují vydání víz jiným rodinným příslušníkům, 1. vyzývá vládu Spojených států, aby vzala v úvahu humanitární hledisko těchto návštěv a své právní závazky a aby udělila co nejrychleji, jak to umožňuje zákon, potřebná víza Olze Salanuevové, Adrianě Pérezové a jejich rodinným příslušníkům; 2. vyzývá Radu a Komisi, aby se obrátila na vládu USA s naléhavou žádostí, aby byla přijata příslušná opatření k vyřešení této situace; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto prohlášení spolu se jmény jeho signatářů Radě, Komisi a vládám členských států. Více o písemných prohlášeních najdete na: http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/writtenDecl.do?language=CS

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled