poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Moje názory


Zuzana Roithová vítá strategii EU týkající se práv dětí, kterou přijala Evropská komise

Evropská komise přijala 4. července 2006 strategii týkající se práv dětí. Děti, osoby, kterým je méně než 18 let tvořící třetinu světové populace, jsou skupinou, jejíž práva jsou nejvíce porušována. Zuzana Roithová spolu svými kolegyněmi poslankyněmi Kinnock, Rijs-Jorgensen a Gröner a asociacemi "The Children’s Rights Alliance" a "The European Children’s Network" chystají v listopadu 2006 uspořádat debatu u kulatého stolu na téma zlepšování práv dětí nejen v Evropě ale na celém světě. K debatě je pozván i komisař Franco Frattini, zodpovědný za Spravedlnost, svobodu a bezpečnost. "Tato strategie by se měla stát hnacím motorem v oblasti dětských práv, a to jak v Evropě tak po celém světě", říká Zuzana Roithová.
 
[ 5. července 2006 | Autor: Eva Holubová ]
 
Evropská komise v rámci strategie zdůrazňuje 7 cílů, které by měly udávat směr další aktivitám EU v této oblasti: - podpořit větší využívání již existujících prostředků v souvislosti s naléhavými případy (například zajistit fungování jednoho telefonního čísla, na které by mohly volat zneužívané, týrané a ztracené děti, atd.) - specifikovat priority budoucích aktivit EU v této oblasti (zhodnotit stávající aktivity, zlepšit sbírání srovnatelných dat atd.) - snažit se, aby dětská práva začala brát v úvahu při přípravě legislativních i nelegislativních textů - zavést efektivní koordinační a konzultační mechanismy (diskuzní platformy, weby atd.) - zvýšit povědomí a odborné znalosti o dětských právech (odborné vzdělávání aktérů zainteresovaných v této oblasti atd) - zlepšit komunikační strategii o právech dětí a informovanost dětí - podporovat dětská práva ve vnějších vztazích EU tím, že se bude zlepšovat aktivní role EU na mezinárodních fórech V příloze naleznete Sdělení Evropské komise: Směřování strategie EU o právech dětí v anglickém jazyce. Více informací na: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/266&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Přiložené soubory
strategie.pdf
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled