poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Milé ohlasy


Dopis na podporu kandidatury Z. Roithové od předsedy VIA (sdružení hluchoslepých občanů)

Česká republika bude mít 24 poslanců v Evropském Parlamentu. Jedním z uchazečů je paní senátorka MUDr. Zuzana Roithová. Jistě ji všichni dobře znáte jako člověka, který se osobně zasadil o uzákonění červenobílé hole pro hluchoslepé lidi.
 
[ 27. února 2005 | Autor: PhDr. J. Jakeš ]
 
Milí přátelé! Ve dnech 11. a 12. června 2004 budeme volit poslance do Evropského parlamentu. Česká republika zde bude mít 24 poslance. Jedním z uchazečů je paní senátorka MUDr. Zuzana Roithová. Je lídrem kandidátky KDU-ČSL. Jistě ji všichni dobře znáte jako člověka, který se osobně zasadil o uzákonění červenobílé hole pro hluchoslepé lidi. Již několik let se angažuje v práci na začlenění definice hluchoslepoty a potřeb hluchoslepých lidí do české sociálně právní legislativy. Například přispěla také k tomu, že osobní asistence je zahrnuta do návrhu zákona o sociálních službách. Mnozí z Vás si snad ještě vzpomenou, jak marná byla naše snaha prosazovat legislativní změny. Příslušní úředníci byli hluší k našim potřebám. Radikální obrat přineslo až setkání s paní senátorkou Zuzanou Roithovou v roce 1999. Tehdy slíbila, že "do roka a do dne"! A opravdu, za rok jsme měli zákonem definovanou červenobílou hůl. A za další rok, to se psal letopočet 2001, bylo pod její záštitou podepsáno Memorandum pro poskytování sluchadel a dalších kompenzačních pomůcek z titulu hluchoslepoty! Paní senátorka má pověst opravdově smýšlejícího člověka s upřímným zájmem o potřeby postižených lidí. V Evropském parlamentu může prosazovat takové projekty a dokumenty, které budou účinně podporovat sociální začleňování a uplatňování základních práv jak nás, hluchoslepých lidí, tak i všech lidí se zdravotním postižením. Jako poslankyně Evropského parlamentu bude také moci podporovat mezinárodní hnutí hluchoslepých lidí a jeho iniciativy. To se blahodárně bude zpětně promítat na činnost našich domácích organizací hluchoslepých a pro hluchoslepé. Prosím, zvažte také, zda můžete a chcete kandidaturu paní senátorky podporovat také mezi svými přáteli. Tímto způsobem můžete přímo ovlivnit budoucí vývoj v oblasti hluchoslepoty jak v Evropě, tak u nás v České republice. Proto se na Vás obracím s prosbou, pokud chcete mít v Evropském parlamentu takového člověka, který nám pomáhá a na kterého se můžeme spolehnout, hlasujte pro paní senátorku Zuzanu Roithovou a věnujte jí svůj preferenční hlas. To znamená, zakroužkujte na hlasovacím lístku číslo 20 - KDU-ČSL zakroužkujte číslo před jejím jménem. Zakroužkování jejího jména, i když je na hlasovacím lístku uvedeno na první pozici, je velmi důležité k tomu, aby ji náhodou někdo jiný v závěrečném sčítání preferencí nepřeskočil. Přeji Vám promyšlenou volbu a jistotu o správnosti Vašeho rozhodnutí! Srdečně Vás zdravím, Váš předseda Jan Jakeš VIA sdružení hluchoslepých občanů Praha

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled