poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Pronásledování křesťanů ve světě


Zdravice u příležitosti Mezinárodního setkání k tématu Útěk sv. Rodiny do Egypta a pronásledování křesťanů

Útěk svaté Rodiny do Egypta je po staletí symbolem pronásledování nevinných a zvůle tyranů. A návrat Ježíše Krista do Nazaretu byl po stejnou dobu pro všechny vyhnance nadějí, že se do svých domovů budou moci vrátit.

 
[ 20. září 2011 | Autor: ]
 

Ani jednadvacáté století nečiní z pronásledování a vyhánění lidí, kteří se neprovinili ničím jiným, než že se narodili v jiné víře, s jinou barvou pleti či s jinou národností, minulost. O osudech křesťanů, jimž jsou základní lidská práva upírána například právě v Egyptě, ale i dalších islámských zemích, zazní během následujících dní hodně slov a já doufám, že i modliteb. Ty však nejsou tím jediným, čím bychom mohli a měli tíživou situaci křesťanů vystavených fundamentalistickým a teroristickým útokům zlepšit.

Žijeme v jednotné Evropě, která vyrostla na křesťansko-židovských hodnotách, ale která se často nechává unášet vizemi a konstrukcemi věcí budoucích a na své kořeny zapomíná. Na počátku roku jsem se znepokojením vyzývala své kolegy v Evropském parlamentu, v dalších unijních institucích i v české diplomacii, aby hlasitěji protestovali proti bezpráví, které se děje v zemích, s nimiž má Evropa jinak čilé diplomatické i obchodní styky. A narážela jsem i na obavy, aby se přílišná kritika extremismu neobrátila proti obyvatelům sedmadvacítky. Útěk svaté Rodiny do Egypta tak pro mě dostal ještě jeden význam – souboj dvou strachů.

Král Herodes se bál o svou moc a panství a sobecké obavy ho připravily o soudnost - vždyť nebezpečí neviděl jen v narození Ježíše Krista, ale i ve svých vlastních dětech a dva synové za jeho stihomam zaplatili životem. Na druhé straně stál strach o život dítěte a o život v pravdě. Na obraze, který Albrecht Dürer namaloval před půl tisíciletím, vstupuje svatá Rodina do kraje, nad nímž se vznášejí temné mraky nejistoty. Anděl Páně sice Josefa varoval, že jeho rodině hrozí nebezpečí, ale na cestu se museli vydat sami. Radost z narození syna vystřídala ve tváři Panny Marie úzkost.

Přála bych si, abychom my – Evropané -  rozháněli mraky nejistoty nad všemi, kteří sdílejí naše duchovní a civilizační hodnoty, přestože to v zemích, kde žijí, může být i nebezpečné. Abychom se nebáli o svá panství a blahobyt, ale o své děti a život v pravdě. Abychom neutíkali před spoluodpovědností za osudy, které se odehrávají za našimi hranicemi. Přeji mezinárodnímu setkání v Klášteře sv. Hippolyta na Hradišti ve Znojmě, aby byl hlas přednášejících i těch, kteří se budou modlit, slyšet hodně daleko i vysoko.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled