poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Zuzana Roithová iniciovala písemné prohlášení EP o obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarita v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou

ve spolupráci s kolegy europoslanci Alexandrem Alvarem (ALDE), Stavrosem Lambrinidisem (S&D), Manfredem Weberem (EPP) a Miroslavem Ouzkým (ECR) 

 
[ 10. listopadu 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Písemné prohlášení o obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarita v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou

Evropský parlament,

–    s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v červenci 2009 Kanada jednostranně zavedla vízovou povinnost pro občany České republiky, jejichž postavení proto nyní není rovnocenné postavení jiných občanů EU, a vzhledem k tomu, že Kanada dosud nestanovila datum, kdy tuto vízovou povinnost zruší, přestože byla k tomuto kroku několikrát vyzvána,

B.   vzhledem k tomu, že další prodleva v ukončení tohoto nerovného postavení českých občanů by mohla ohrozit budoucí ratifikaci komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi EU a Kanadou,

C.  vzhledem k tomu, že Česká republika nemůže samostatně zavést vízovou povinnost pro kanadské občany,

D.  vzhledem k tomu, že Komise a Rada v této věci nejednají dostatečně důrazně,

1.   vyzývá Komisi a Radu, aby na Kanadu vyvíjely větší politický tlak, a přiměly ji tak stanovit co nejbližší termín zrušení vízového režimu pro české občany a upustit od dalšího porušování mechanismu vzájemnosti v oblasti víz, kterého se dopouští vůči občanům Bulharska a Rumunska;

2.   zdůrazňuje, že pokud nebude otázka porušování mechanismu vzájemnosti v oblasti víz brzy vyřešena, lze očekávat odpovídající odvetná opatření ze strany EU;

3.   vyzývá Komisi, aby namísto bilaterálních ujednání stanovila nový mechanismus, který bude pro všechny členské státy zárukou plnohodnotného mechanismu vzájemnosti v oblasti víz a který současně zajistí, aby všechny členské země okamžitě obnovily vízovou povinnost pro občany země mimo EU, která tento mechanismus poruší;

4.   pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů předal Komisi, Radě a parlamentům členských států.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled