poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Nerovné postavení českých občanů kvůli jednostranné vízové povinnosti ze strany Kanady

Otázka k písemnému zodpovězení Radě

 
[ 9. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Kanada již přes rok jednostranně uplatňuje pro české občany vízovou povinnost, aniž by tento krok měl ze strany EU jako celku či Evropské komise a Rady EU odpovídající protiopatření. Evropské instituce sice navázaly s Kanadou dialog o tomto problému, avšak ani po roce se občané České republiky nedočkali žádných reálných výsledků, které by zrušily nerovnoprávné postavení českých občanů v EU. Přitom ČR bezpochyby splňuje veškerá kritéria pro uznání za tzv. bezpečnou zemi původu – tj. ČR je způsobilá zajistit dodržování lidských práv, její občané nejsou pronásledováni za uplatňování svých politických práv a svobod, ani z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů. ČR ratifikovala a dodržuje mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách a umožňuje činnost právnickým osobám, které dohlížejí nad stavem dodržování lidských práv.

Jelikož znovuobnovení vízové reciprocity ze strany třetích států vůči občanům členských států EU by mělo být jednoznačnou zahraniční prioritou evropských institucí, zejména pokud chtějí dosáhnout odpovídající úrovně důvěry ze strany občanů, volá tato dlouhotrvající neúčinnost diplomatických jednání po razantnějších krocích. Kanada sice reformovala v červnu 2010 své azylové zákonodárství, které svádělo k případnému obcházení, ale jeho vstup v platnost posunula až na rok 2012. Vysoký počet uchazečů o azyl z ČR tak těžko může být relevantním důvodem, proč Kanada obhajuje nutnost a urgentnost svých jednostranných kroků.

1. Co Rada EU učinila proto, aby Kanadě dokázala, že Česká republika je tzv. „bezpečnou zemi původu“, což by Kanadě umožnilo rychlejší a méně nákladné vyřízení žádostí o azyl?

2. Hodlá Rada EU vyvinout společný politický tlak vůči kanadské vládě, pokud ta nestanoví jednoznačný a brzký termín pro zrušení vízové povinnosti vůči ČR?

3. Proč Rada EU nepřijala společné stanovisko o zavedení recipročních opatření na úrovni EU vůči Kanadě, ačkoli tuto nečinnost nejen čeští občané vnímají jako projev diskriminace vůči ČR?


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled