poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Kontroly na vnitřních hranicích v rámci Schengenského prostoru - omezování volného pohybu pracovníků a občanů EU na vnitřním trhu

 
[ 23. května 2008 | Autor: 16.5. 2008 ]
 
V poslední době se množí stížnosti českých občanů na časté kontroly na vnitřních hranicích při cestování do Německa a Rakouska. I když sice Rakousko ohlásilo od 2.6.2008 do 1.7.2008 mimořádné kontroly na svých hranicích kvůli významným sportovním akcím, tak tímto způsobem postupuje již v průběhu května, jak oznámilo Ministerstvo vnitra ČR na základě řady podnětů českých občanů. Podobné plošné kontroly uplatňuje Německo, které je však nijak předem neohlásilo a neodůvodnilo mimořádnými okolnostmi. Přestože již došlo k bilaterálním jednáním, je potřeba, aby EU dozorovala podobné omezování volného pohybu pracovníků, podnikatelů a občanů EU na vnitřním trhu. Jde o to, zda-li konkrétní opatření na vnitřních hranicích, nevybočují disproporčně, svou povahou, systematičností, plošným nasazením i četností z podmínek pro fungující vnitřní trh zaručující základní svobody dané Smlouvami. Tato situace snižuje důvěru českých občanů v zachovávání jejich práv ohledně volného pohybu v rámci EU a to v době před ratifikací Lisabonské smlouvy.  
1. Jakým způsobem chce Evropská komise zajistit skutečný a nediskriminující volný pohyb pracovníků a občanů EU na vnitřním trhu v rámci vnitřních hranic Schengenského prostoru?
2. Vzhledem k množícím se konkrétním problémům na vnitřních hranicích EU, jaké má Evropská komise nástroje pro řešení této situace a jakými monitorovacími procedurami pro objektivní zjištění, zda-li členské státy neúměrným způsobem neznemožňují volný pohyb, v současnosti disponuje (popřípadě jaká dodatečná opatření pro zjednání nápravy hodlá do budoucna přijmout)?  

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled