poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Dostupnost zdravotně nezávadné dětské obuvi

Tradiční výroba certifikované obuvi v EU je vytěsňována levnou, ale zdravotně zcela nevhodnou obuví z Asie. Důsledkem je alarmující nárůst ortopedických vad dětí...

 
[ 26. července 2005 | Autor: Z. Roithová ]
 
Studie z ČR dokazují souvislost mezi  zrušením povinné certifikace dětské obuvi a omezováním dostupnosti vhodné obuvi od začátku 90. let. Tyto povinné certifikace byly zrušeny pro neslučitelnost s pravidly vnitřního trhu.
 

Dětská noha se formuje zásadně podle tvaru a vlastností obuvi zejména v raném věku. Proto byly v České republice v minulosti vyvinuty standardy zdravotně vhodné obuvi. Nepovinné certifikace a investice do informačních letáků a ani varování odborníků se neukázaly být dostatečně účinné jako nástroj ochrany dětského spotřebitele. Rodiče dávají přednost nízké ceně před kvalitou. Nízká poptávka vedla k redukci výroby a zvýšení cen zdravotně nezávadné obuvi. Situace se zásadně zhoršuje po zrušení kvót na dovoz textilního a kožedělného zboží od ledna 2005.

 

Hodlá EK intervenovat ve prospěch spotřebitele dětské obuvi?

 Jaká opatření považuje EK za účinná, aby se zabránilo dalšímu omezování kapacit pro výrobu zdravotně vhodné dětské obuvi po zrušení kvót na dovoz textilního kožedělného zboží?

Sdílí EK názor, že do doby, než budou znovu umožněny povinné certifikace dětské obuvi, je nutné přijmout ochranná opatření vůči nárůstu dovozu zdravotně závadné dětské obuvi z Asie?

Je EK ochotna iniciovat ve veřejném zájmu práce na společných evropských standardech pro certifikaci dětské obuvi?

Dává EK přednost opatřením na úrovni EU, či členských států?


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled