poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Zdravotnické služby v návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu

Hrozí, že zdravotní služby budou vyřazeny z oblasti působnosti směrnice. Pacienti nebudou moci využívat stejných práv jako ...
 
[ 9. prosince 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ pro dobu vyhrazenou pro otázky zařezenou do dílčího zasedání v lednu 2006, kterou v souladu s článkem 109 jednacího řádu položila poslankyně Zuzana Roithová Komisi

Hrozí, že zdravotní služby budou vyřazeny z oblasti působnosti směrnice. Pacienti nebudou moci využívat stejných práv jako klienti jiných služeb (právo na informace o poskytovateli, povinnost uzavírat pojištění náhrady škod). Pacienti již získali právo na proplacení výdajů zdravotní péče v jiném členském státu díky ESD. Článek 23 by tedy jen včlenil judikaturu do národních právních řádů a díky definici nemocniční péče i zajistil vyšší právní jistotu pacientů.

Co udělaly státy pro uzákonění práva pacientů na hrazení zdravotní péče z jiného členského státu ze svých systémů sociálního pojištění? Co udělá Komise na ochranu těchto práv v případě nepřijetí článku 23?


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled