poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Podmínky garance půjček pro studenty v rámci programu „Erasmus pro všechny“

Otázka k písemnému zodpovězení Komisi, článek 117 jednacího řádu
 
[ 18. června 2013 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Evropská komise představila projekt garancí půjček pro studenty v rámci programu „Erasmus pro všechny“ ve výši 880 milionů EUR. Jde o potenciálně velmi pozitivní nástroj pomoci pro studenty, kteří by jinak neměli přístup k odpovídajícím finančním zdrojům pro studium v zahraničí. Do návrhu nařízení však nejsou zahrnuty jednoznačné a podrobnější informace o mechanismu garancí – tedy za jakých podmínek budou banky spravovat poskytnuté stovky milionů EUR tak, aby nemohlo dojít k jejich nehospodárnému vynakládání například na administrativní úkony banky. Poskytovat veřejné prostředky bankám nelze jen na základě obecného mandátu, ale podle naprosto transparentních pravidel. Přitom v dopadové studii jsou této otázce věnovány jen obecné a stručné informace, které neposkytují vyčerpávající přehled o nastavení systému a jeho účinné kontrole.

Jaká kritéria hodlá Evropská komise společně s Evropskou investiční bankou stanovit pro systém garancí půjček pro studenty v rámci programu „Erasmus pro všechny“?

Jakým striktním podmínkám budou podléhat banky vybrané ve veřejné soutěži, aby nedošlo k nehospodárnému užití veřejných prostředků v rámci tohoto systému garancí půjček?

Kdo bude ručit za účelné využití a splacení svěřených prostředků (půjde o stát, Evropskou investiční banku či vybrané národní banky)?

Jakým způsobem hodlá Evropská komise zaručit zapojení a efektivní kontrolu realizace systému garancí půjček ze strany Evropského parlamentu?

Jaký dopad nesplácených studentských půjček na rozpočet EU je předpokládán, respektive, jaký je předpoklad schopnosti VŠ studentů splátky splácet?

Banky tímto způsobem získají tisíce nových klientů s podporou EU; nepůjde o nedovolenou veřejnou podporu v rámci hospodářské soutěže (tj. o přílišné zvýhodnění těchto subjektů oproti jejich konkurenci)?


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled