poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Opatření v návaznosti na písemné prohlášení o epilepsii

Otázka k písemnému zodpovězení Komisi, článek 117 jednacího řádu, autoři: Gay Mitchell  (PPE) ,  Peter Skinner  (S&D) ,  Charles Tannock  (ECR) ,  Marianne Thyssen  (PPE) ,  Angelika Werthmann  (ALDE) ,  Nathalie Griesbeck  (ALDE) ,  Nirj Deva  (ECR) ,  Filip Kaczmarek  (PPE) ,  Diane Dodds  (NI) ,  Nessa Childers  (S&D) ,  Emer Costello  (S&D) ,  Marian Harkin  (ALDE) ,  Michael Cashman  (S&D) ,  David Casa  (PPE) ,  Mairead McGuinness  (PPE) ,  Wim van de Camp  (PPE) ,  Hannu Takkula  (ALDE) ,  András Gyürk  (PPE) ,  Struan Stevenson  (ECR) ,  Evgeni Kirilov  (S&D) ,  Pavel Poc  (S&D) ,  Francisco José Millán Mon  (PPE) ,  Pat the Cope Gallagher  (ALDE) ,  Giancarlo Scottà  (EFD) ,  Zuzana Roithová  (PPE) ,  Miroslav Ouzký  (ECR) ,  Miroslav Mikolášik  (PPE)
 
[ 24. dubna 2013 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
V roce 2011 Parlament schválil naprostou většinou hlasů písemné prohlášení o epilepsii. Písemné prohlášení o epilepsii vyzývá mimo jiné Komisi a Radu, aby:
1. podporovaly výzkum a inovaci v oblasti prevence, včasné diagnózy a léčby epilepsie;
2. přiřadili epilepsii coby závažnému onemocnění, které v celé Evropě představuje značnou zátěž, prioritní význam;
3. podnikly iniciativy, jimiž podnítí členské státy, aby osobám trpícím epilepsií zaručily rovnocennou kvalitu života, a to v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, dopravy a veřejného zdravotnictví.

Jaké kroky dosud Komise učinila od doby, kdy bylo prohlášení přijato, aby zajistila soulad s opatřeními v něm uvedenými? Mohla by Komise dále poskytnout konkrétní příklady iniciativ, které přijala s cílem snížit zátěž epilepsie v celé Evropě?

Komise rovněž rozhodla, že se květen 2013 stane „evropským měsícem mozku“. Jelikož epilepsie představuje v Evropě třetí nejčastěji se vyskytující neurologickou poruchu, jaké iniciativy přijala Komise, aby zahrnula epilepsii do „evropského měsíce mozku“?


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled