poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Dobré životní podmínky dojnic

 
[ 12. června 2012 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie požaduje, aby EU při stanovování a provádění svých politik v oblasti zemědělství plně zohlednila požadavky na dobré životní podmínky zvířat. Jaký způsob navrhuje Komise pro plnění závazku Smlouvy plně zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky dojnic?

Předchozí odpověď, podaná komisařem Dallim dne 16. dubna 2012 (E-001910/2012), navrhuje lepší prosazování směrnice 98/58, které bude přínosem pro dobré životní podmínky dojnic. Nová strategie Komise ohledně dobrých životních podmínek zvířat nicméně uznává, že tato směrnice obsahuje ustanovení, jež jsou příliš obecná, než aby mohla mít praktický dopad. Jakým způsobem podle Komise zlepší účinnější prosazování směrnice 98/58 dobré životní podmínky dojnic?

Bod 5 přílohy B doporučení Stálého výboru Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely týkající se skotu stanoví, že kravám „by měla být dána možnost jít ven, kdykoliv je to možné, a v letním období nejlépe každý den“. Tato úmluva je součástí práva EU. Jaké kroky hodlá Komise podniknout, aby přiměla odvětví mléka a mléčných výrobků EU dodržovat bod 5 přílohy B?


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled