poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Vydání oficiálního diáře EU pro mládež: porušení zásady svobody myšlení, přesvědčení a náboženského vyznání

interpelace na Komisi

 
[ 25. ledna 2011 | Autor: Roberta Angelilli, Gianni Pittella, Mario Mauro, Carlo Casini, David-Maria Sassoli, Enrico Francesco Speroni, Zuzana Roithová a další ]
 

Komise nedávno vydala více než tři miliony kopií Evropského diáře, který obsahuje 51 stran informací o Evropské unii. Tento diář již byl Komisí distribuován do více než 21000 škol, kde je studentům poskytován zdarma. Na diáře bylo vynaloženo přibližně 5 milionů eur.

Diář uvádí data hlavních náboženských svátků, včetně svátků muslimských, hinduistických, sikhských, židovských a čínských, a také svátky nenáboženské, jako např. Evropský den a další významné evropské svátky. Nezmiňuje však žádné svátky křesťanské, dokonce ani Boží hod vánoční, a to navzdory tomu, že většina Evropanů jsou křesťané. Právě proto, že se na celém světě neustále objevují případy perzekuce, uzavírání do ghett a útoků na křesťany, je na Evropské unii, aby se více zaměřila na dodržování svobody náboženského vyznání svých občanů a na uznávání jejich svátků, neboť se jedná o základní zásadu každého demokratického systému.

Dne 12. ledna 2011 navíc tiskové oddělení Komise oznámilo, že nemá v úmyslu stáhnout kopie diáře, které již byly distribuovány.

Může proto Komise uvést:

1. Proč nemá v úmyslu stáhnout kopie diáře, které již byly distribuovány?
2. Zda se nedomnívá, že obsah tohoto diáře je v rozporu s článkem 10 (svoboda náboženského vyznání) Listiny základních práv Evropské unie a s články 21 a 22 této listiny, které se týkají zásady zákazu diskriminace na základě náboženského vyznání a respektování náboženské a kulturní rozmanitosti evropských občanů ze strany Unie?
3. Jaká objektivní kritéria byla při sestavování diáře zohledněna?
4. Zda zkontroluje obsah podobných diářů v budoucnosti a převezme odpovědnost za to, aby odrážely hodnoty a základní práva Evropské unie?

Odpověď na interpelaci naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-000994&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled