poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Záměry Komise v oblasti ochrany spotřebitelů v reakci na probíhající aféru s dioxiny v Německu

prioritní písemná interpelace na Komisi

 
[ 24. ledna 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Aféra, která vznikla okolo německého krmiva kontaminovaného dioxiny, odhalila některé slabé stránky jednotného trhu a narušila důvěru spotřebitelů v unijní trh. Přestože doposud nebyly zjištěny žádné zdravotní následky způsobené konzumací kontaminovaných potravin a jedná se především o trestněprávní jednání konkrétní německé společnosti, je potřeba do budoucna posílit unijní mechanismy tak, aby účinně zabránily opakování této situace.

1) S rostoucími standardy v potravinářství dochází nevyhnutelně i k potřebě zvyšovat nároky na monitoring dodržování těchto standardů. Bude Komise navrhovat revizi systému kontrol standardů na úrovni EU a jednotlivých státech? Nebo bude podle názoru Komise postačovat zpřísnění trestních postihů za obdobná protiprávní jednání na národní úrovni?

2) Považuji za nanejvýš přínosné, že jsme schopni zpětně vysledovat pohyb živočišných produktů, je ovšem potřeba řešit otázku, jak zabránit vzniku náhodných chyb při zpětném sledování pohybu zboží. Hodlá Komise přistoupit k revizi zavedených technologických postupů při výrobě krmiv a dosáhnout například oddělení výroby krmiv od nepotravinářské výroby?

3) Vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o německý problém, ale dotýká se to celého vnitřního trhu EU, zvažuje Komise vydání kompletní zprávy k této kauze? V jakém časovém horizontu lze zprávu očekávat?

 

Odpověď Evropské komise naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2011-000742+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled