poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Kontrola podmínek chovu nosnic, která produkují vejce dovážená do EU

interpelace na Komisi

 
[ 20. prosince 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Na základě směrnice Rady 74/1999 o minimálních standardech pro chov nosnic (welfare nosnic), které vejdou v platnost od 1.1.2012, je nutné rekonstruovat technologie konvenčních klecí na farmách s chovem nosnic ve všech státech EU na technologie uvedené v citované směrnici.

Díky velkým investicím a novým technologiím s nižším počtem zastavených nosnic budou pro chovatele výrobní náklady vyšší a tím se zvýší i cena vajec. Jelikož chovatelé ve třetích zemích nemusí plnit přísné podmínky welfare nosnic, mají výrobní náklady nižší. V případě dovozu vajec ze třetích zemí, kde nejsou zavedeny standard EU, tak vznikne nerovná soutěž výrazně znevýhodňující Evropské chovatele nosnic na vnitřním trhu.

1 Jakým způsobem chce Evropská komise chránit pravidla rovné soutěže, aby k tomuto zjevnému znevýhodnění chovatelů ze zemí EU nedocházelo? Jakým způsobem nastaví podmínky pro dovozce, aby se vyrovnalo finanční zvýhodnění dovážených skořápkových nebo zpracovaných (sušených, tekutých, melanží) vajec?

2. Jakým způsobem zaručí Evropská komise kontrolu podmínek chovu nosnic, pokud bude výrobce uvádět, že jejich chov odpovídá standardům EU?

3. Zaručí se Evropská komise, že tato směrnice bude v platnosti alespoň po dobu životnosti nových welfare technologií chovu, tj. odhadem 20 let, aby se tak předešlo dalšímu navyšování nákladů pro chovatele?

4. Některé státy žádají o posunutí termínu zákazu konvenčních klecí. Jelikož většina členských států je již na welfare požadavky připravena, je nutné nepodlehnout tlaku a nepřipustit žádné výjimky ani úlevy. Jakékoliv výjimky by způsobily velké nepříjemnosti a ztráty všem producentům vajec, kteří požadavky legislativy splnili, ale znamenaly by také prodloužení týrání nosnic v konvenčních klecích, zatímco nové klece představují prostředí, které vyhovuje požadavkům EU proti týrání zvířat. Je si těchto argumentů Komise vědoma?

 

Odpověď na interpelaci naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-000078+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled