poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Lidská práva v Pákistánu

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ

 
[ 26. března 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

V Pákistánu převládá netolerantní atmosféra vůči jiným náboženským vyznáním a vůči ženám. Mezinárodní skupiny odborníků typu „think thank“ a pákistánské sdělovací prostředky zdůraznily, že jedním z důvodů je obsah učebnic používaných na státních školách, jež dětem vštěpují negativní smýšlení. Důkazy pro toto tvrzení lze nalézt v článku „Pákistánský vzdělávací systém a jeho spojení s extremismem“ na stránkách Rady pro zahraniční vztahy (http://www.cfr.org/publication/20364/education_and_extremism.html) ze dne 7. října 2009, jehož autorem je Jayshree Bajoria, nebo v článku „Pohled do učebnic v islámských zemích a jinde“, zveřejněném The Associated Press dne 26. listopadu 2005, nebo také ve výroční zprávě Sustainable Development Policy Institute (SDPI) za rok 2004–2005 (http://www.sdpi.org/about_sdpi/annual_reports/2004-5.pdf), s. 16–17.

Jaká opatření Komise učinila, aby Pákistán přiměla změnit školní osnovy a charakter učebnic tak, aby byly pákistánské děti vedeny k větší toleranci a umírněnosti?

Odpověď na interpelaci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-2293&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled