poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Vízová povinnost ze strany Kanady pro české, rumunské a bulharské občany

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou

 
[ 9. června 2010 | Autor: Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, za skupinu PPE ]
 

Na nedávném summitu EU-Kanada byl přijat závazek k odstranění zbývajících překážek, které stojí v cestě bezvízovému přístupu všech občanů EU do Kanady.

Tomuto procesu však brání obnovení vízové povinnosti pro české občany, kteří chtějí cestovat do Kanady, a také uvalení vízové povinnosti pro rumunské a bulharské občany.

Tato současná situace je v rozporu se společnou politikou EU, která je založena na zásadě vzájemnosti a jejímž cílem je podporovat právo na volný pohyb pro všechny občany EU. Komise by v této záležitosti měla bezesporu stát na straně občanů a členských států EU.

1. Jak Komise hodnotí účinnost dosavadního přístupu EU v této věci?

2. Jaký je postoj Komise ke snahám Kanady o to, aby zrušení vízové povinnosti podléhalo splnění různých podmínek, jako je reforma kanadského azylového systému, snížení počtu žadatelů o azyl nebo vedení politik jednotlivých členských států EU v oblasti integrace menšin?

3. Zamýšlí Komise vyvinout určitou formu nátlaku na Kanadu, tak aby přistoupila ke zrušení vízové povinnosti v konkrétní lhůtě? Pokud ano, jakých prostředků Evropská unie použije k dosažení tohoto cíle?

4. Jaká konkrétní opatření Komise učiní, aby splnila prohlášení ze summitu?


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled