poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Galileo


EP schválil satelitní navigační systém Galileo

Poslanci Evropského parlamentu koncem dubna t. r. výraznou většinou schválili kompromisní návrh na vytvoření satelitního navigačního systému Galileo. Tento ambiciózní projekt byl odsouhlasen EU už v roce 2002. Jeho realizace se však nevyhnula řadě problémů.
 
[ 2. června 2008 | Autor: Podnikatel, (vam) ]
 
Zpočátku se předpokládalo, že Galileo bude spuštěn v roce 2010. Cílem projektu mělo být zajištění nezávislosti Evropy na současných navigačních systémech - americkém GPS a ruském Glonass. Galileo není na rozdíl od předchozích řešení vojenským projektem, ale civilním.
Do jeho realizace jsou zapojeny kromě členských států Evropské unie také USA, Čína, Izrael, Ukrajina, Indie, Maroko a Jižní Korea. Teď EP schválil nařízení, na jehož základě by měl Galileo začít fungovat. Jde o výsledek dlouhých jednání mezi zástupci EK, EP a Rady. Ve prospěch kompromisního řešení hlasovalo 607 poslanců, 36 bylo proti a 8 se hlasování zdrželo.
Systém Galileo bude realizován ve dvou fázích. První, tzv. zaváděcí, má být zahájena ještě v letošním roce a potrvá do roku 2013. Následovat bude druhá etapa, tzv. fáze využití, v jejímž rámci by mělo probíhat řízení, standardizace, údržba a marketingové aktivity. Na základě odsouhlaseného nařízení by Evropská komise měla stanovit hlavní technické požadavky pro kontrolu k přístupu k technologiím, jejichž úkolem bude zajištění bezpečnosti Galilea a evropského geostacionárního navigačního systému (EGNOS). V této souvislosti by jednotlivé členské státy měly zaručit, aby úroveň ochrany tajných informací EU odpovídala bezpečnostním předpisům EURATOM. Dodržování bezpečnostních postupů a provádění bezpečnostních prověrek bude jedním z hlavních úkolů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS. Ten se dále má zabývat přípravou uvedení systému na trh.
První fáze realizace systému Galileo bude zcela financována z rozpočtu unie, a sice ve výši 3,4 mld. eur. Podle nařízení by v roce 2010 měla EK předložit návrh financování systému po roce 2013.
Na vybudování infrastruktury systému budou vyhlašovány veřejné zakázky a veřejné soutěže, přičemž příslušná infrastruktura bude rozdělena do šesti hlavních pracovních balíčků: systémová inženýrská podpora, dokončení infrastruktury pro pozemní misi, dokončení pozemní řídící infrastruktury, satelity, odpalovací zařízení a provoz. Počítá se i s dalšími doplňkovými balíčky.
Schválena byla také činnost „Meziinstitucionálního panelu pro Galileo“ (GIP), v něm bude zasedat vždy jeden zástupce Evropské komise, Rady a Parlamentu. Panel bude zodpovědný za každoroční pracovní program, bude dohlížet na implementaci smluv a mezinárodních dohod s třetími zeměmi, bude zajišťovat řízení a politický dohled nad celým projektem.
O umístění sídla Evropského úřadu pro dohled nad globálním navigačním satelitním systémem Galileo se uchází také Praha. Podle poslankyně EP Zuzany Roithové je ČR nejlépe připraveným adeptem, a navíc i členskou zemí, kde zatím žádná evropská agentura nesídlí. Praha vyniká strategickou polohou v srdci Evropy a má pro nové sídlo i konkrétní umístění. ČR je státem s vysokou bezpečností i úrovní vědy a výzkumu.
První fáze realizace systému Galileo zahrnuje také vypuštění pokusných satelitů. První - GIOVE-A byl vyslán na oběžnou dráhu už v prosinci 2005, druhý - GIOVE-B vynesla raketa Sujuz/Fregat z Bajkonuru 27. dubna 2008. Následovat bude zprovoznění čtyř provozních satelitů do roku 2010. Celková funkční sestava by měla obsahovat 30 satelitů.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled