poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Galileo


Galileo

Pochopitelně jsme uvyklí říkat, že Čechy jsou srdcem Evropy. Ta nám teď dává možnost stát se i klíčovým bodem světa – totiž sídelní zemí systému Galileo. Globální satelitní navigace má už na oběžné dráze první družici, v roce 2008 mají být čtyři a začít normálně fungovat a o rok později má v některé z členských zemí Unie zahnízdit řídící středisko. Česko chce, aby to byla Praha a má pětadvacítce co nabídnout: síť univerzit a výzkumných ústavů, čtyřicetiletou tradici kosmického výzkumu a především možnost splnit slib z roku 2003, že agentury podobného typu budou nacházet svá sídla v nových státech EU.

 
[ 8. prosince 2006 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Nabízíme dost? Unie si je vědoma, že řídící středisko Galilea nepředstavuje jen vědeckou a politickou prestiž, ale i ekonomickou motivaci – samo sice zaměstná asi stovku lidí, ale kolem něj se rozprostřou napříč starým kontinentem služby za 275 miliard ročně a vytvoří na 150.000 kvalifikovaných pracovních míst. Pochopitelně nebudou všechny na jednom místě, ale v tomto případě nebude určitě pod svícnem tma. A o to jde. Česko sice už spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou, která je z pověření Bruselu tvůrcem systému, který až po jeho rozeběhnutí přebere soukromé konsorcium provozovatelů, ale není přes nemalé úspěchy na poli výzkumu vesmíru jejím členem. Nemá totiž dostatečně širokou síť kosmického průmyslu. ESA vrací devadesát procent příspěvků každé členské zemi formou zakázek a v případě České republiky to prostě nejde. Zvláštní je, že podniky, o něž má i ESA zájem, existují. Na půdě ČVUT vznikl prototyp přijímače Galileo, který vzbudil velkou pozornost napříč celou Evropou. Funguje jak s americkým GPS, tak s ruským Glonassem a může tak překlenout výstavbu Galilea. Mimochodem přijímač je velký jako Eurokarta a mluví se o zmenšení na rozměr integrovaného obvodu... Ale i výzkum z dřívějších let má dosah do současnosti - například otec a syn Bártovi (mimochodem pokračovatelé rodu Františka Křižíka, jehož obloukovka kdysi zastínila i Edisonovu žárovku) vyvinuli v minulosti několik generací pecí, v nichž lze ve stavu beztíže nechat krystalizovat různé materiály. Prosté prvky získávají na orbitu vlastnosti těch vzácných. Proto si myslím, že Česko – byť přišlo s nabídkou usídlit řídící středisko Galilea v budově konsolidační agentury na poslední chvíli - potřebuje podobný proces. Aby se ze všední země konkurující evropským kosmickým velmocem typu Francie či Velké Británie stala jedinečnou.

      Řada mých kolegů v Evropském parlamentu překvapeně zvedá obočí, když jim na okraj a spíš s úsměvem řeknu, že prvním evropským kosmonautem je Čech a navíc sedí v našich lavicích. Nemusíme se ale odvolávat na minulost (navíc zabarvenou politickými odstíny) - Česko je dnes (po rozšíření Unie) opravdu středem Evropy, tedy jako možné řídící středisko satelitní navigace dostupné ze všech stran stejně dobře. V rámci nových států pětadvacítky nemá na poli kosmických programů konkurenci – o produkty základního i aplikovaného výzkumu stejně jako výsledky astrologických pozorování má zájem nejen ESA, ale i NASA. Stát se sídelní zemí systému Galileo chce navíc v rámci „desítky“ už jen Slovinsko a Malta. To všechno by mělo být nyní vidět a slyšet dvojnásob.

     Vlády států Unie mohou rozhodnout o tom, kde srdce Galilea najde svůj domov, už na prosincovém summitu. Samo začne bít až v roce 2009, tedy shodou okolností v době, kdy bude Česko předsedat Evropské unii, ale už o rok později už nemá řídit jednu, ani čtyři, ale třicet družic. Zbaví Evropu závislosti na americkém systému GPS i ruském Glonass. Bude sledovat dopravu, vybírat mýtné (doufejme, že v té době už se státu vrátí investice do právě budované sítě pozemních bran – názor, že tím v očích EU oslabujeme nárok na usídlení Galilea v Praze, je nesmyslný: buď budeme do zahájení provozu satelitního mýtného vybírat alespoň takhle, nebo vůbec), navigovat záchranáře, pomáhat v boji proti kriminalitě, přinášet zábavu. Nejen v Evropě, ale po celém světě – Galileo láká země blízké, jako je Izrael, i vzdálené, jako je Čína či Austrálie. Takže myslím, že s tím srdcem planety nepřeháním.

 
 

    


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled