poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Dětská obuv


TK ve Zlíně dne 29.10.2008 na téma:„Aktivity MUDr. Zuzany Roithové v oblasti zdravého obouvání dětí v EU“

 

Dne 29.10.2008 byla milým hostem České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA) europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová. MUDr. Zuzana Roithová již delší dobu velmi nezištně zastupuje zájmy České republiky a zájmy evropských spotřebitelů z hlediska bezpečných výrobků na trhu EU.

 
[ 1. prosince 2008 | Autor: PhDr. Vlasta Mayerová ]
 

 Mezi tyto výrobky patří např. i zdravotně nezávadná dětská obuv. V dopoledních hodinách byla MUDr. Roithová přítomna na jednání, jež svolal děkan  Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc., který je zároveň i víceprezidentem ČOKA pro oblast školství. Jednání se dále účastnil také pan Alois Šůstek za firmu FARE s.r.o.(víceprezident ČOKA pro oblast výroby), MUDr. Vladimír Holoubek – ortoped a podiatr (člen představenstva České podiatrické společnosti), doc. Jan Zamazal – akademický sochař (vedoucí ateliéru designu obuvi FMK UTB), zástupci Institutu pro testování a certifikaci a.s. Zlín, ředitelé odborných institutů FT UTB a další hosté. MUDr. Roithová informovala přítomné, jaké jsou její aktivity zejména v oblasti zdravého obouvání dětí v komisi EU pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.

„Zpočátku mnoho lidí nerozumělo tomu, o co jde. Chce to velkou trpělivost a vysvětlování. Situace se však postupně mění a s tím, jak vznikají problémy např. s dovozovými hračkami pro děti do EU (zde se směrnice EU velmi zpřísnila), dozrává situace, kdy by se měla navrhnout podobná směrnice i pro dětskou obuv. Dnes již je řada zemí nakloněna tomu, že by se stanovily určité tzv. minimální standardy, které by dětská obuv musela splňovat. Měly bychom využít českého předsednictví v EU a takovou směrnici urychleně nachystat a předložit“ – řekla mj. MUDr. Roithová.

V další části jednání byla MUDr. Roithová informována i o dalších oborech a výrobcích, které spadají do oblasti ochrany spotřebitele a environmentální politiky a jejichž výzkumu se FT UTB v poslední době intenzivně věnuje. Nosnými tématy jsou zde např. bezpečnost potravin. Při příležitosti návštěvy MUDr. Zuzany Roithové pořádala ČOKA společně s Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati (FT UTB) tiskovou konferenci v zámecké restauraci.
Novináři zde získaly informace nejen o výsledcích jednání MUDr. Zuzany Roithové ohledně dalšího postupu při prosazování „zdravotně nezávadné dětské obuvi“ v EU, ale také o výsledcích jednání s řediteli jednotlivých odborných institutů FT UTB o možnostech spolupráce a využití výsledků aplikovaného výzkumu pro lepší a účinnější ochranu spotřebitelů v EU.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled