poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Dětská obuv


TECHNICKÁ SPECIFIKACE TS-ITC-276/2002

Výrobek: Obuv pro děti do 3 let Zpracovatel: Ing. Miroslava Dostálová Platnost od: 2002-07-15 Kontrolou pověřen: management jakosti
 
[ 1. prosince 2005 | Autor: INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI Zlín ]
 
1. Úvod Tato Technická specifikace je vytvořena podle vnitropodnikového předpisu certifikačního orgánu pro výrobky č. 3020 (C-98-01b Tvorba technických specifikací). Technická specifikace slouží pro výrobkovou certifikaci dětské obuvi a zároveň jako podkladový materiál pro zkušební laboratoř AZL 1004. Cílem je definovat požadavky na kojeneckou a dětskou obuv tak, aby byly v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek, zejména Vyhlášky č. 84/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 8. 2. 2001 o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do tří let. Vzhledem k tomu, že vyhláška nepostihuje požadavky na ortopedickou nezávadnost a bezpečnost obuvi, Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín přistoupil ke zpracování této technické specifikace. 2. Vymezení způsobu použití výrobku Technická specifikace se vztahuje na dětskou obuv všech účelových skupin, určenou pro děti do 3 let věku, tj. pro velikost chodidla 105 až 165 mm. Platí ale také v případě, že stejná obuv přechází do větších velikostních skupin. Její ustanovení z hlediska hygienických vlastností jsou z hlediska české legislativy závazná pro obuv určenou dětem ve věku do tří let. V ostatních případech jsou tyto parametry chápány jako rozhodné vlastnosti při výrobkové certifikaci. 3. Přehled souvisejících technických norem a předpisů ZP K-01-22 (PN 79 5023) Obuvnická kopyta. Šablona stélky kopyta. Konstrukce ZP K-01-23 (NS 1003) Obuvnická kopyta. Rozměry - obvod prstních kloubů ZP K-01-24 (PN 79 5020) Obuvnická kopyta ČSN P 79 5600 čl. 6.3 Obuv - Požadavky a zkušební metody Stanovení tuhosti obuvi ČSN 62 1466 Pryž. Metody stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem ČSN 79 5601 Třídění obuvi ČSN EN 71-1 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti C-98-01b Zkušební předpis ITC č. C-98-01b Tvorba technických specifikací C-97-02 Zkušební předpis ITC č. C-97-2 Postupy posuzování výrobků C-00-08 Zkušební předpis ITC č. C-00-08 Posouzení systému jakosti Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění Vyhl. č. 84/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 27. února 2001 o hygienických požadavcích na hračky a předměty pro děti ve věku do tří let ČSN 93 0011 Drobné kovové výrobky. Základní ustanovení 4. Technická specifikace Ukazatelé podstatných vlastností testovaných výrobků z hlediska ortopedické nezávadnosti a bezpečnosti a požadavky technické specifikace jsou shrnuty v tabulkách č. I a II. Ukazatelé podstatných vlastností z hlediska hygienické nezávadnosti (tabulka č. III) a jejich požadované hodnoty plně respektují požadavky Vyhlášky č. 84/2001 Sb. 5. Upřesňující požadavky na posuzování výrobku z jiných než technických hledisek V průběhu posuzování výrobku bude působit Komise zdravotně nezávadného obouvání (jako poradní orgán při certifikaci), která na základě vlastního posouzení a přezkoumání předložené obuvi navrhne vydání certifikátu nebo rozhodnutí o odmítnutí certifikovat. Komise je neopomenutelným účastníkem certifikačního výkonu. 6. Doporučený postup při posuzování shody s technickými předpisy Výsledky posouzení lze použít jako podkladový materiál pro dokumenty, vydávané certifikačním orgánem pro výrobky COV 3020, autorizovanou osobou AO 224, akreditovanou laboratoří AZL 1004 nebo Institutem pro testování a certifikaci, a.s. Rozsah kontrol u certifikovaných výrobků: namátkové (popř. pravidelné) kontroly budou prováděny v odůvodněných případech u parametrů daných tabulkami I až III v rozsahu, o němž rozhodne příslušná instituce (ITC, COV 3020). 7. Odběr vzorků Pro účely certifikace výrobku, posouzení shody a kontroly certifikovaného výrobku se při odběru vzorků postupuje podle platných norem nebo zkušebních předpisů. Pokud tyto neexistují, provede se náhodný odběr vzorku výrobku z libovolné obalové jednotky v množství potřebném pro provedení stanovených zkoušek, minimálně však 2 páry, pokud možno každý z jiné velikostní skupiny. U typových řad lze odebírat a posuzovat vhodně volené reprezentanty. Pro každé barevné provedení musí být vybrán samostatný reprezentant. Tabulka I: Ortopedická nezávadnost Technické charakteristiky výrobku Úrovně technických charakteristik Postupy zjištění Konstrukce obuvi Účelovost obuvi Musí odpovídat určení obuvi ČSN 79 5601, tab. 1 Zatřídění obuvi podle použitého materiálu Musí odpovídat určení obuvi ČSN 79 5601, čl. 3.1 Zatřídění obuvi podle velikostních skupin Musí odpovídat určení obuvi ČSN 79 5601, tab. 2 Způsob spojení svršku s podešví Musí odpovídat určení obuvi ČSN 79 5601, čl. 3.4 Tvar obuvi Musí odpovídat určení obuvi ČSN 79 5601, tab. 3 Výška svršku Musí odpovídat hodnotám uvedeným v ČSN 79 5601, tab. 3 ČSN 79 5601, tab. 3 Délka obuvi a tvar špičky Tvar stélky a její velikost musí odpovídat konstrukčnímu schématu stélky pro příslušnou velikost a obvodovou skupinu podle ZP K-01-24 (PN 79 50231) ZP K-01-24 Velikost vnitřního prostoru obuvi - obvod prstních kloubů (OPK) Podle ZP K-01-22 (PN 79 5020) a ZP K-01-23 (NS 1003) s tolerancí +2,0 mm a -0,0 mm ZP K-01-22 ZP K-01-23 Výška podpatku - délka chodidla 105 až 140 mm - délka chodidla 145 až 190 mm 0 mm až 5 mm 5 mm až 25 mm ČSN P 79 5600 Tuhost patní části 2) Obuv musí být vyztužena opatkem tvarově odpovídajícím svršku ČSN P 79 5600 Střihové provedení obuvi Obuv musí umožňovat dostatečné upevnění na noze (šněrování, pásek, velcro, pruženka aj.) ČSN 79 5601, čl. 3.6, 3.7 Tabulka I: Ortopedická nezávadnost - pokračování Technické charakteristiky výrobku Úrovně technických charakteristik Postupy zjištění Tuhost obuvi 3) - obuv letní a domácí a pro děti do 3 let - - obuv celoroční s masivní podešví - včetně podešve z lehčené pryže - obuv celoroční ostatní - obuv zimní max. 45 N max. 60 N max. 50 N max. 60 N ČSN P 79 5600 čl. 6.3 Odírání podešví a patníků - pro hustotu ρ≥0,9 g/cm3 obuv pro děti do 3 let vych. a rekreační pro děti nad 3 r. zimní vycházková domácí obuv - pro hustotu ρ<0,9 g/cm3 4) obuv pro děti do 3 let vych. a rekreační pro děti nad 3 r. zimní vycházková domácí obuv max. 400 mm3 max. 250 mm3 max. 250 mm3 max. 450 mm3 max. 250 mg max. 170 mg max. 200 mg max. 300 mg ČSN 62 1466 metoda A 1) neplatí pro obuv, u níž je odlišné rozosení podélné osy obuvi se symetrickou osou paty. Tato obuv musí být označena „curved“, „straight“ anebo jinými národními ekvivalenty 2) neplatí pro střih s otevřenou patou 3) nestanoví se u páskové obuvi a u obuvi s otevřenou patou, dále pak u obuvi s platformou a u dřeváků se zdvihem špice, který umožňuje fyziologickou chůzi 4) bez přepočtu na objem a při použití polovičního zatížení (5 N) Tabulka II: Bezpečnost při používání Technické charakteristiky výrobku Úrovně technických charakteristik Postupy zjištění Použití drobných kovových a plastových součástí (kroužky, háčky, nýty, ozdoby, hřebíčky aj.) - tyto součásti musí být bez otřepu, deformace nebo roztržení (mimo nasekání), nesmí být zvlněné nebo prolisované - hrany o tloušťce pod 0,5 mm nesmí být ostré, musí být přeloženy, ohnuty, stočeny - drobné součásti ležící nad plochou materiálu výše než 0,7 mm musí mít hrany zbaveny ostří ČSN P 79 5600 ČSN 93 0011 Provedení vnitřního prostoru obuvi - ukončení jednotlivých dílců (zkosení), ukončení šití, švů, našití lemovek, spojů vrchů a podšívek, provedení podšívek aj. nesmí způsobovat při užívání obuvi otlaky popř. poranění - obuv nesmí být uvnitř potřísněna od lepidel apod. produktů ČSN EN 71-1 Tabulka III: Hygienická nezávadnost Technické charakteristiky výrobku Úrovně technických charakteristik Postupy zjištění Hygienická nezávadnost požadované hodnoty dány Vyhláškou č. 84/2001 Sb. § 16 Vyhlášky č. 84/2001 Sb. (§ 10 Vyhlášky č. 84/2001 Sb. a příslušné přílohy) rozsah uplatnění daný typem obuvi

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled