poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Dětská obuv


ZDRAVÉ DÍTĚ – ZDRAVÁ BUDOUCNOST

V roce 1998 bylo rehabilitační centrum Sarema Liberec s.r.o. pověřeno Magistrátem města Liberec ve spolupráci s občanským sdružením KLUB PRO ZDRAVÍ OBYVATEL LIBERECKA koordinovat program “ZDRAVÉ DÍTĚ – ZDRAVÁ BUDOUCNOST“.
 
[ 1. prosince 2005 | Autor: Koordinátoři projektu „Zdravé dítě – zdravá budoucnost“ ]
 
Co to obnáší? Celý program je založen na prevenci vad pohybového aparátu u dětí. Nejlepší období, kdy s prevencí začít je předškolní věk. Fyzioterapeut z naší ordinace ve spolupráci s ortopedem navštěvovali přímo vybrané mateřské školy, kde byly prováděny otisky nohou (plantogramy) a ortopedické vyšetření páteře, kolen a nohou. Přímo v ortopedické ambulanci probíhají další odborná vyšetření, kde sám ortoped vyžaduje od rodičů ukázku obuvi, v které dítě právě přišlo a alarmující zjištění - převážná část ( 80% ) dětí je obuto v nekvalitní, zdravotně závadné – čínské obuvi!! Hlavním cílem a smyslem je zlepšovat celkový zdravotní stav dětí od předškolního věku s hlavním důrazem na prevenci vad pohybového aparátu, co nejaktivněji zapojit do spolupráce rodiče , pedagogy, pediatry, hygieniky a další přizvané partnery. Tento projekt započal ve spolupráci s rehabilitačním centrem Sarema Liberec s.r.o. a za finanční podpory Magistrátu města Liberce již v roce 1998 a v současné době pokračuje již VI.fází. Do programu projektu se zapojilo celkem 21 mateřských a 3 základní školy na Liberecku a spolupráce s těmito subjekty je na velmi dobré úrovni ( pro koordinátory projektu je odměnou právě zájem škol a jejich vzájemná návaznost ). Budovat správné pohybové návyky je třeba začít již v předškolním věku, kdy se objevují především vady dolních končetin –vadné osové postavení dolních končetin v kolenních kloubech (větší valgosita, varosita ), vady v postavení nohou ( addukce přednoží, calcaneovalgosita) a vady chůze, dále vadné držení páteře jako skoliosa, hyperkyfosa a hyperlordosa hrudní a bederní páteře, často způsobené jen výrazně chabým posturálním svalstvem. V předškolním věku absolvují děti dvě preventivní prohlídky u pediatra, a to ve věku 3 a 5 let. Tyto prohlídky jsou zaměřeny na celkový zdravotní stav, a tak některé teprve začínající poruchy mohou zůstat skryty. Nerozpoznání nebo pozdní rozpoznání vad a jejich někdy nesprávné a nedostatečné léčení mohou být příčinou i vzniku trvalých změn a poruch, které mohou mít negativní dopad na celkový zdravotní stav jedince. Proto jsme se pokusili vytvořit program preventivního aktivního screeningového vyhledávání vad pohybového aparátu dětí ve věku 4 a 6 let. Do těchto preventivních opatření se snažíme zapojit jednak mateřské školy, ve kterých řada dětí tráví většinu svého času, a jednak zapojit ve větší míře rodiče a zvýšit tak jejich podíl na zdravém vývoji dětí. Program zahrnuje ortopedické vyšetření pohybového aparátu dětí v mateřské škole, zhotovení plantogramu fyzioterapeutkou, vyhodnocení nálezů, instruktáž rodičů, práce s rodiči a personálem mateřské školy. Podle výsledků vyšetření jsou děti rozděleny do 3 skupin: 1.skupina – bez nálezu, zcela zdravé děti 2.skupina - menší ortopedické nálezy, většinou chabé držení, ploché nohy apod., které by však mohly přejít ve větší vady, a proto jsme u těchto dětí doporučili a zahájili preventivní a rehabilitační opatření, ortopedické vložky 3.skupina- větší ortopedické nálezy, které vyžadují další speciální ortopedické léčení a sledování Z celkového počtu vyšetřených dětí od r. 1998 ( ročně vyšetřeno kolem 1 200 dětí ) vychází pr. statistika: 4,0% bez nálezu 90,8% vadné držení těla – doporučeno preventivní cvičení 5,2% kombinovaný nález – doporučeno k ortopedovi 68,0% ploché nohy – doporučeny ortopedické vložky do obuvi + vhodné cvičení, zdravotně nezávadná obuv Naše dosavadní zjištění považujeme za alarmující, a proto chceme v programu projektu nejen pokračovat, ale nadále rozšiřovat o další postupy,metody a pomůcky, které by bylo možné postupně aplikovat i v dalších místech České republiky. Současně se nám podařila navázat spolupráci s výrobci dětské obuvi, aby byla na trhu k dispozici v dostatečné škále a množství zdravotně nezávadná obuv, a tak mají rodiče možnost vyslechnout rady o správném obouvání i tuto obuv vybrat a zakoupit v prostorách rehabilitačního centra v Liberci. Tato práce s dětmi je velice příjemná a zdraví dětí je pro nás velkou motivací pro další pokračování v tomto projektu.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled