poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Články


Vše hovoří pro otevření trhu pracovních sil v EU

Prvního května uplynou dva roky od rozšíření Evropské unie. Spíše než důvod k oslavám je to možná důvod k zamyšlení nad tím, jak na tom unie po rozšíření je - především v kontextu diskuse, zda prodlužovat či neprodlužovat přechodná opatření omezující volný pohyb pracovních sil. Proti sobě stojí dva argumenty; některé státy, jako Německo či Rakousko, tvrdí, že by bylo chybou otevřít své pracovní trhy. Na druhé straně země, které přechodné období nikdy nevyužily - Velká Británie, Švédsko či Irsko, jsou přesvědčeny o tom, že by bylo chybou přechodná období nadále zachovávat.
 
[ 11. dubna 2006 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Dva roky umožňují srovnání. Nejen obav a pocitů, ale i reálných čísel. Po otevření trhu práce v roce 2004 vstoupilo do Velké Británie 60 tisíc žadatelů z nových členských zemí - zvláště v zemědělství a rybolovu se vzhledem ke značnému počtu volných míst výrazně zlepšila konkurenceschopnost a tím pádem i ziskovost a produktivita. Na druhé straně je ale příklad německého zdravotnictví, které se zejména na té nižší úrovni (zdravotní sestry apod.) potýká s velkou nezaměstnaností, přestože svůj pracovní trh úzkostlivě chrání. Nabízí se proto otázka, jestli by mu uvolnění bariér skutečně uškodilo, když současné problémy německého zdravotnictví s migrací pracovníků nesouvisí. Zdá se tedy, že vše hovoří pro otevření trhu pracovních sil. Naopak obava, že by staré členské země zaplavily levné pracovní síly z nových států, se ukazuje jako lichá - podíl pracovníků z přistoupivší desítky se v prvním čtvrtletí letošního roku pohyboval od 0,001 procenta v Portugalsku po 2 procentech v Irsku (které svůj pracovní trh otevřelo hned po rozšíření v roce 2004). Zatím nemají žadatelé o práci z nových členských zemí stejně jako dříve šanci získat ve většině států někdejší patnáctky řádné zaměstnání, což je živná půda pro černý trh práce a stínovou ekonomiku. Navíc je třeba si uvědomit, že příliv pracovních sil ze třetích zemí je mnohonásobně vyšší, než z nových států unie, a právě pro ně platí fenomén dumpingových cen, které umožňuje nelegální zaměstnávání - a to nabourává pracovní trh EU mnohem citelněji. Vyšlo v LN 11. dubna 2006

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled