poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Články


Unie se Číně brání stále velmi špatně

Postoj Evropské unie k čínskému stylu obchodování považuji za lehkovážný. Už po přijetí Číny do Světové obchodní organizace si unie v roce 2002 mohla ověřit dopad přechodné liberalizace.
 
[ 20. října 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Ceny klesly například u textilu na 40 procent a Čína bleskurychle obsadila 75 procent trhu díky cenovému dumpingu podmíněnému minimálními ekologickými a sociálními standardy, dětskou práci nevyjímaje. Strategií centrálně řízeného tržně-komunistického hospodářství je agresívní proexportní politika podporovaná státními subvencemi a řízeně podhodnocenou měnou. Hrubé porušování duševního vlastnictví v Číně ničí evropský průmysl. Čínská konkurence válcuje nejchudší země Asie a Afriky. Obchodní politika Unie se nemění, přestože ji členské státy svěřily do výlučné pravomoci unie. Evropský parlament svou nyní přijatou zprávou O budoucnosti obchodních vztahů mezi EU a Čínou dal komisi i radě silný signál, že se má chopit své odpovědnosti, a říká v ní i jak. Vyzývám radu a komisi, aby dosáhly změny přístupu Číny k dodržování mezinárodních obchodních pravidel a transparentnosti při poskytování státních dotací podnikům, vyzývám k recipročnímu otevření čínského trhu i pro evropské výrobce. Apeluji na Čínu, aby přijala do svého zákonodárství Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a zajistila tak minimální sociální a ekologické standardy. Unie musí svými ekonomickými a politickými nástroji, pokud je ještě má, přimět Čínu, aby dodržovala pravidla férové soutěže. Je to naše společná odpovědnost za udržitelnost rozvoje na planetě a kvůli sociálním hodnotám, pro něž regulujeme evropský trh i s vědomím, že zvyšujeme náklady evropské výroby, a snižujeme tak naši konkurenceschopnost. Také kvůli důvěře občanů v integraci se musí unie stát silným partnerem v rámci Světové obchodní organizace, kde dnes dominují Japonsko, Čína, USA a Brazílie. Věřím, že politický tlak ze strany Evropského parlamentu přinese své ovoce. Článek vyšel v HN, 20.10.2005

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled