poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má činnost


Vyjádření Zuzany Roithové ke zprávě o přídatných látkách do potravin

Změnu systému rozhodování o udílení povolení potravinářským přídatným látkám považuji za výhodnou, neboť umožní větší flexibilitu.
 
[ 10. července 2007 | Autor: ]
 
Avšak společně se zpravodajem kladu podmínku, že rozhodovací výbory budou  zohledňovat  požadavky Evropského parlamentu, které se týkaly posuzování dopadů těchto látek na životní prostředí a zejména na zdraví specifických skupin obyvatel.
V souvislosti s alergiemi chci především upozornit na početnou skupinu lidí, pro jejichž život je bezpodmínečně nutné dodržování bezlepkové diety. Žádám Komisi, aby  bedlivě dohlížela na to, že rozhodovací výbory budou zkoumat,  zda u přídatných látek je či není obsažen také lepek. A to i u těch přídatných látek,  které nejsou určeny pro konečného spotřebitele.
Proto chci vyzdvihnout fakt, že mají-li být značení produktů určených pro přípravu potravin pravdivá, musí být i úplná. A k této úplnosti patří také informace určené pro spotřebitele s bezlepkovou dietou. Není pravda, že tito občané konzumují pouze speciální dietní potraviny, protože to by se nedoplatili. Kupují si vedle speciálního bezlepkového pečiva také velký sortiment  potravin, které obvykle lepek neobsahují. Proto je tak důležité, aby i přídatné látky  obsažené v běžných potravinách byly  řádně označeny a neklamaly  zákazníky tak, jak se to dnes stává. Výrobci ani kontrola nedbá často na to, že výrobek musí mít explicitní označení, že  lepek neobsahuje či obsahuje. Chybějící informace znamená nejistotu pro spotřebitele – především pro ty, kteří trpí potravinovými alergiemi. Důsledkem je, že mají zbytečně omezený sortiment výběru, nebo, a to je ještě horší, riskují ohrožení svého zdraví.
Doufám, že můj apel na Komisi povede ke zlepšení situace osob, které jsou odkázány na vyloučení určitých potravin ze stravování, především spotřebitelů s bezlepkovou dietou,  a to v co nejkratším čase!

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled