poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má činnost


Co je systém RAPEX?

Politika ochrany spotřebitele je klíčovým prvkem ve snaze Evropské komise dosáhnout vyšší životní úrovně všech obyvatel EU. Zajištění maximální bezpečnosti a zdravotních předpisů spotřebitelských výrobků, které obyvatelé EU denně používají, je proto rozhodujícím hlediskem. K tomuto účelu byla roku 2001 vydána směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a jejím implementačním nástrojem se stal RAPEX - systém rychlého informování o nepotravinových spotřebitelských výrobcích.
 
[ 10. května 2007 | Autor: Adéla Pořízová ]
 
Díky tomuto systému je zajištěno, že všechny členské státy EU, k nimž se připojily i Island, Lichtenštejnsko a Norsko, se při odhalení škodlivého výrobku na jedním z národních orgánů zapojených do systému vlastním trhu, se k této informaci dostanou zavčas. To zabrání, či minimálně omezí další šíření nebezpečného výrobku na vnitřním trhu EU a přispívá to k ochraně obyvatel EU.

Systém RAPEX sestává z národních kontaktních center, která jsou elektronicky napojena na Evropskou komisi, a v případě zjištění přítomnosti nebezpečného výrobku na národním trhu o této skutečnosti neprodleně informují bruselskou centrálu, která poté vyšle varovné signály dalším členským zemím. Pro lepší informovanost evropských spotřebitelů Evropská komise zřídila webové stránky RAPEX - http://eu.europa.eu/rapex, na kterých je možno nalézt popis zakázaných výrobků či výrobků stažených z vnitřního trhu s uvedením důvodu vady a též každý týden aktualizovaný seznam závadných spotřebitelských výrobků, které se nově objevily na evropských trzích.


V současnosti vyšla výroční zpráva o politice ochrany spotřebitele EU a nástroji RAPEX za rok 2006, ve které se čtenář může dozvědět, jaké pokroky tento systém zaznamenal za poslední rok. Došlo k nárůstu zadržených vadných výrobků na vnitřním trhu EU, jejichž počet se zastavil na konečných 924 předmětů, což je zvýšení o 32 % v porovnání s rokem minulým. Také se začínají významně rozvíjet vztahy s nečlenskými státy EU, zejména s Čínou, jejíž pozice v mezinárodním obchodě dynamicky roste a stává se jedním z největších dodavatelů spotřebitelského zboží na evropské trhy.  V minulém roce s touto zemí EU podepsala Memorandum, na jehož základě byla založena lepší spolupráce mezi oběma stranami v otázkách bezpečnosti spotřebitelských výrobků. Podobné kroky se odehrály i mezi dalším důležitým partnerem EU, totiž Spojenými státy, které mají se svým evropským protějškem mnoho společných zájmů a proto vzájemná spolupráce je výhodná pro obě strany.


Více o prezentaci systému RAPEX ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, která se konala v pondělí 7.5.2007, naleznete v sekci Fotogalerie.  

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled