poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

CE značka


Zuzana Roithová po vystoupení ministra Římana na Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele

Zejména s ohledem na nárůst nebezpečných výrobků většinou dovážených z Asie na evropský trh, je naší povinností vůči spotřebitelům a také kvůli férové soutěži posílit váhu CE značení a lépe ji chránit před zneužíváním a paděláním. Loni Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů modernizoval pravidla pro uvádění výrobků na trh - tzv. Goods Package. Klíčové diskuse se vedly ohledně větší bezpečnosti výrobků. Výbor upustil od zavedení CE+ a počkal na analýzu Evropské komise, která potvrdila, že nová celoevropská značka bezpečnosti výrobků není vhodná kvůli možnému zneužívání a že je potřeba spíše posílit současný systém CE značky.
 
[ 23. ledna 2009 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
CE značkou deklaruje každý výrobce a nově i dovozce, že zboží splňuje evropské předpisy. Avšak například na africkém či asijském kontinentu ji často nosí domácí zboží bez jakékoli průvodní dokumentace. Parazitování na dobrém jménu CE značky v EU a zejména mimo Evropu není téměř možné potírat. Jde o nekalou konkurenci a klamání spotřebitele.
 Toto bych chtěla změnit a cestu vidím v posílení ochrany značky pomocí práva k duševnímu vlastnictví.
Interpelovala jsem dvakrát EK, odpovědi však směřovaly k systému kolektivní ochranné známky, což je právně scestné. Taková ochrana by s týkala jen omezeného okruhu oprávněných firem. Na základě právních konzultacích navrhuji vytvoření evropského systému Komunitární certifikační značky. Takový systém funguje v USA, Austrálii, Velké Británii a dalších zemích. Avšak v řadě členských států EU tento sytém neznají. Komunitární certifikační značku by šlo použít jak pro CE ale i další značky kvality či bezpečnosti, včetně dobrovolných značek. Možnost licencování by umožnil vysoké standardy jednoduše rozšiřovat dál. Nemusí se vytvářet žádný složitý rámec, systém duševního vlastnictví by poskytl všechny existující výhody: již existující sankce, mezinárodní úmluvy, mezinárodní organizace, dozorové orgány, národní i evropské předpisy, atd., by byly použitelné i na certifikační značky. Bránit by se mohli jednotliví soutěžitelé nejen skrz dozorové orgány (např. v ČR ČOI), ale i žalobami proti nekalé soutěži či klamání spotřebitele.
Registrace Certifikační značky Společenství by probíhala u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu v Alicante ve Španělsku.
 Velmi bych uvítala, kdyby MPO ČR otevřelo tento návrh na Radě během předsednictví. Jde o posílení férové soutěže za minimálních nákladů a možnost zlepšení ochrany spotřebitelů napříč členskými státy EU.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled