poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má aktuální činnost v EP


Zuzana Roithová vyjádřila podporu Manifest kandidátů na post poslance v Evropském parlamentu"

 
[ 15. dubna 2009 | Autor: Manifest Amnesty International ]
 

  

Manifest kandidátů na post poslance v Evropském parlamentu

 

Evropská unie je postavena na respektu k lidským právům, což dokládají  zakládající smlouvy. Členské státy EU patří mezi státy s nejpropracovanějším systémem ochrany lidských práv. I přesto se nadále objevují nedostatky,  a to jak ve vztahu k třetím zemím, tak i uvnitř členských států. Nový Evropský parlament by měl navázat na již existující mechanismy a  usilovat o to, aby EU  efektivněji plnila své lidskoprávní závazky.

 

Amnesty International v této souvislosti  vyzývá české kandidáty a kandidátky na post europoslanců, aby se připojili k výzvě, která probíhá na území všech členských států.  Podpisem výzvy  přislíbí, že v případě svého zvolení budou pracovat tak, aby se Evropský parlament stal  důležitým hráčem, který bude usilovat o to, aby EU i její členské státy dostály svým  závazkům v oblasti lidských práv. Níže jsou uvedena konkrétní doporučení, kterými by se členové nového Evropského parlamentu měli řídit.

 

 

 

Hlavní sdělení

Konkrétní doporučení

Podpis

EU nemůže důvěryhodně prosazovat ochranu lidských práv ve třetích zemích, pokud nedokáže zabránit jejich porušování na vlastním území

● vydat rezoluci potvrzující postoj předešlého EP k nezákonným praktikám CIA tzv. převozu zajatců (renditions) přes území členských států                                                            ● vyzvat členské státy, aby přijaly, ratifikovaly a implementovaly klíčové úmluvy v oblasti lidských práv včetně Opčního protokolu Úmluvy proti mučení a Opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociální a kulturních právech

 

Všichni představitelé EU by měli prosazovat ochranu lidských práv, a to jak na administrativní úrovni tak v rámci všech politik

● lidská práva musí být obsažena ve všech prohlášeních EP ve vztahu k třetím zemím                                   ● EP musí před důležitými politickými summity apelovat na Radu, aby v rámci jednání byla vznesena důležitá témata lidských práv                                                                     ● Podvýbor pro lidská práva EP (DROI) by měl novým velvyslancům představit způsob, jakým je třeba přistupovat k lidským právům ve vztahu ke třetím zemím

 

EU by měla přistoupit od slov k činům. To mimo jiné vyžaduje, aby vyčlenila dostatečné zdroje na ochranu lidských práv

● v rámci rozpočtu vyčlenit dostatečné zdroje pro prosazování lidských práv                              ● rozvojovou spolupráci a pomoc třetím zemím založit na principu respektu k lidským právům                                               ● Evropská investiční banka musí zohledňovat lidská práva za klíčový aspekt ve všech oblastech své činnosti

 

 

 

 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled