poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má aktuální činnost v EP


Evropský parlament dnes přijal zprávu O budoucnosti obchodních vztahů mezi EU a Čínou.

Považuji postoj Unie k čínskému stylu obchodování za lehkovážný a dlouhodobě upozorňuji, že po přijetí Číny do WTO si Unie už v roce 2002 mohla ověřit dopad přechodné liberalizace. Ceny klesly například u textilu na 40 % a Čína obsadila bleskurychle 75 % trhu díky cenovému dumpingu.
 
[ 13. října 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Ten není jen důsledkem pověstné čínské pracovitosti, ale jde i o minimální ekologické a sociální standardy, dětskou práci nevyjímaje. Strategií centrálně řízeného tržně-komunistického hospodářství je agresivní proexportní politika podporovaná státními subvencemi a řízeně podhodnocenou měnou. Hrubé porušování duševního vlastnictví v automobilovém, elektrotechnickém, textilním a dalším spotřebním průmyslu ničí evropský průmysl. Čína také nemilosrdně válcuje nejchudší země Asie a Afriky. To vše by mělo být signálem ke změně obchodní politiky Unie, ale neděje se tak i přesto, že obchodní politiku svěřily státy do výlučné pravomoci Unie, neboť sami by mnoho nezmohly. Evropský parlament dává touto nelegislativní zprávou Komisi i Radě silný signál, že se musí chopit své odpovědnosti a říká v ní i jak. Zpráva obsahuje všechny mé návrhy, tak jak jej před tím odhlasoval Výbor pro zahraniční obchod. Vyzývám Radu a Komisi, aby uplatnily politický a ekonomický vliv zemí EU pro dosažení změny přístupu Číny k dodržováni mezinárodních obchodních pravidel a transparentnosti při poskytování čínských státních dotací podnikům, vyzývám k recipročnímu otevření trhu i pro evropské výrobce. Apeluji na Čínu, aby přijala do svého zákonodárství Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a tím též docílila zajištění minimálních sociálních a ekologických standardů. Dále vyzývám Čínu, aby se přihlásila k zodpovědnosti za zavedení ekologických standardů do výroby a odpadového hospodářství a ke spoluúčasti na odstraňování ekologických škod. I tento požadavek je legitimní kvůli raketovému zvyšování čínského podílu na světové spotřebě energií. Oceňuji ale i Radu a Komisi, že usilují o dosažení flexibility a reálné hodnoty čínské měny ve vztahu k světovému finančnímu trhu po zavedeni Eura. Jsem přesvědčena, že Unie musí použít své ekonomické a politické nástroje, pokud je ještě má, aby přiměla Čínu k dodržování pravidel férové soutěže. Je to naše společná odpovědnost za udržitelnost rozvoje na planetě a kvůli sociálním hodnotám, pro něž regulujeme evropský trh i s vědomím, že zvyšujeme náklady evropské výroby a snižujeme tak naši konkurenceschopnost. Také kvůli důvěře občanů v integraci musí být Unie jednotná a stát se silným partnerem v rámci Světové obchodní organizace, kde dnes dominují Japonsko, Čína USA a Brazílie. Komisař EU nesmí být jen arbitrem obchodních sporů, ale stratégem. Věřím, že politický tlak ze strany Evropského parlamentu přinese své ovoce .

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled