poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Videa


Zuzana Roithová: EU nalezla rozumný kompromis, jak otevřít jednotný trh s poštovními službami a současně ochránit například donášku zásilek do odlehlých oblastí

Evropský parlament dnes vypustil do evropského světa směrnici, která otevírá volný trh s poštovními službami.
 
[ 31. ledna 2008 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

"Internet a digitální telefony sice zásadně ovlivnili tradiční komunikaci, to ale neznamená, že poštovní služby nepotřebujeme. Naopak potřebujeme, aby se zlepšila nabídka a kvalita služeb pošt a to za přijatelné ceny. Roční obrat je dnes 88 miliard euro. Po několikaleté diskusi jsme nalezli kompromis, který ruší národní monopoly a přitom chrání služby ve veřejném zájmu,“ říká Zuzana Roithová a dodává, že "jednání v Evropském parlamentu i v Radě byla složitá. Komise navrhla úplnou liberalizaci, ale my jsme do návrhu zapracovali podmínky, které zaručí služby i v odlehlých oblastech a to za přijatelné ceny."

V kterémkoli místě v EU budou poštovní služby fungovat nejméně 5x týdně a sazby pro vesnice se nesmí lišit od sazeb pro města. Vlády si vypracují vlastní národní plány, jak budou tyto služby na vesnicích dotovat tak, aby při tom nezasahovali do volné soutěže mezi firmami. Směrnice také nebrání členským zemím ponechat určité netržní výjimky, jako je například bezplatné doručování zásilek zrakově postiženým.

Poslanci se dnes vyjadřovali ke společnému postoji Rady, který téměř bezvýhradně přebírá pozměňovací návrhy Parlamentu z prvního čtení. Podle přijatého textu ztratí národní provozovatelé monopol na poštovní zásilky do 50 gramů a to do tří let. Pro balíčky a dopisy nad 50 gramů byl monopol zrušen již v roce 2006.

"Liberalizace za jasných podmínek umožní lépe a pružněji reagovat na měnící se poptávku. Věřím, že to povede i k nižším cenám a že skončí fronty na poštách. Předpokládám, že Česká republika nevyužije dalšího možného dvouletého odkladu." podotýká místopředsedkyně Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled