poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Zpravodaj Z. Roithové


Zpravodaj Z. Roithové č. 6/2011-12

Motto: Brusel není o nás bez nás, ale o nás s námi!

 
[ 19. května 2011 | Autor: ]
 

Vážení čtenáři,

do rukou se Vám dostává další číslo Zpravodaje o mé práci v Evropském parlamentu a tématech, kterým se věnuji.

Především Vám chci poděkovat za Vaše dopisy a podněty z domova - staly se důležitými korektivy pro mou práci české poslankyně v Bruselu. Upřímně si vážím možnosti opírat se o Vaše názory a podporu. V politice se dlouhodobě řídím pravidlem "zdravého rozumu", což při práci v Evropském parlamentu znamená také rozlišovat, co je účelné řešit na úrovni EU a co dokáží lépe spravovat politici na místní či celostátní úrovni doma, což je i v souladu s tradičním unijním principem subsidiarity. Ale bohužel není vždy snadné pomoci, když mne žádáte o intervenci v Bruselu v těch konkrétních případech, kdy selhává dnešní česká vládní politika, vzhledem k tomu, že voliči v posledních národních parlamentních volbách více důvěřovali jiným stranám, a KDU-ČSL tak poprvé v historii nemá své národní poslance s přímým vlivem na vládu. Máme však zdatnou armádu odpovědných a zkušených komunálních politiků a senátory, s jejichž pomocí se daří alespoň některé problémy našich občanů úspěšně řešit, nebo alespoň ukazovat, kterým směrem se ubírat.

Tento Zpravodaj informuje také o tom, co se mi podařilo prosadit, i když všechno se do tohoto čísla nevešlo. Takové množství úspěšných návrhů je možné díky zázemí a neformální podpoře Evropské lidové strany - nejsilnějšího politického uskupení Evropského parlamentu. Vypovídá to o tom, jak důležitá je spolupráce poslanců bez ohledu na národnost sdružených na základě podobných hodnotových priorit. Jsem ráda, že tím mohu dokladovat, že evropská politika není o nás bez nás, ale o nás s námi. Ačkoliv podle českých médií to tak někdy nevypadá. Je totiž mnohem snazší nálepkovat, než si ověřovat fakta, a pro politiky i občany je pohodlnější kritizovat, než konstruktivně pracovat na proměně světa. Především globalizace rychle mění prostředí kolem nás. Na rozdíl od mnohých českých kolegů jsem přesvědčena, že bude-li Evropa schopná jednotně vystupovat, dokážeme nejen lépe využívat výhod, které globalizace lidem u nás přináší, ale také budeme schopni lépe čelit jejím negativním dopadům a mít vliv na světové trendy. Tento cíl by nás měl spojovat - nikoli rozdělovat. Je to těžký úkol pro 21.století orientovaný na společný boj proti bezpečnostním rizikům, proti terorismu, padělkům, nebezpečným výrobkům a také za udržitelný rozvoj na této planetě, proti energetické závislosti na Východu, neférovým obchodním podmínkám a dalším globálním jevům, které zneužívají naše demokratické prostředí, deformují hospodářství a omezují naši svobodu. Naší povinností je čelit i dalším negativním vlivům jako je hlad, nemoci a nedodržování základních lidských práv v zemích mimo Evropskou unii. K těmto povinnostem se hlásíme právě proto, že naše politická kultura je evropská - to jest založená na odpovědnosti, solidaritě a ochraně daru života, úctě k jedinečnosti lidských bytostí. Usiluji spolu s dalšími křesťanskými demokraty o to, aby tyto hodnoty zůstaly i do budoucnosti naším štítem a vymezovaly prostor, který by neměla ovládnout pragmatická politika. Tolik na úvod k širšímu spektru témat, kterým se s velkou odbornou pomocí a obětavostí mých asistentů věnuji jako poslankyně Evropského parlamentu podruhé zvolená za KDU-ČSL.

 


Přiložené soubory
Zpravodaj EP_6_web.pdf
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled