poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Stanovisko k revizi přeshraniční zdravotní péče

 
[ 23. dubna 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 23.4. 2009 ]
 

Dámy a pánové,

 

řadu let jsem kritizovala, že práva pacientů na placení výloh v zahraničí určuje Evropský soud. Ten garantuje, že občané nemusí čekat na povolení od své pojišťovny a mohou jít za lékařem když to potřebují rovnou a že jim patří úhrada alespoň v takové výši, kolik by je takové ošetření stálo doma, protože to nesmí být překážkou pro volný pohyb osob. Je to ve smlouvách, ale pět let socialisté bojovaly proti tomuto právu. Mezitím vlády prohrávaly další soudy se svými občany. Stokrát jsme slyšeli obavy lobby pojištoven, že se zhroutí zdravotní systémy, protože by pacienti cestovali za ošetřením do země, kde nemusí čekat měsíce či léta na operaci jako doma. Proto tedy před nákladným ošetřením bude muset pacient získat předem povolení u své pojišťovny. Pacienti ale i lékaři v celé EU potřebují jednoduché pravidlo, kdy se musí žádat o povolení.   Proto nepodpořím návrh, že vznikne 27 definic specializované a nákladné péče pro tento účel. Je to pokrytectví, protože jde o výši nákladů, které budou ochotny vydat pojišťovny za ošetření občanů pobývajících v zahraničí. Tak proč to rovnou nestanovit v eurech?       

Prosazovala jsem návrhy na rozvoj systému zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní péče,   zpřístupnění výsledků objektivního hodnocení kvality zdravotnických zařízení (národní či mezinárodní akreditace nemocnic). V kompromisním návrzhu je sice obecnější formulace, ale i tak je to důležitý impuls pro země, které takové systémy dosud nemají. Věřím, že brzy všechny nemocnice získají dobrovolnou evropskou akreditaci tedy prověření své kvality, jakou již mají nemocnice třeba v České republice.  

Myslím si také, že by   Komise neměla určovat, ale jen koordinovat příhraniční regiony jako pilotní oblasti, kde mohou být testovány projekty v oblasti přeshraniční zdravotní péče.

Lituji, že socialisté dále pokrytecky bojují dál proti vyjasnění práv pacientů v EU pod falešnými záminkami.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled